Prof. Johan Vlaeyen ontvangt prestigieuze Methusalemfinanciering

Professor Johan Vlaeyen, als hoogleraar Behavioural Medicine verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Maastricht, krijgt van de Vlaamse overheid gedurende 7 jaar een subsidie van 400.000 euro per jaar. Het gaat om de Methusalemfinanciering, het hoogste niveau van onderzoeksfinanciering in Vlaanderen. Vlaeyen ontvangt de prestigieuze subsidie voor zijn baanbrekende onderzoek naar de psychologie van (chronische) pijn.

Het Methusalemprogramma wil Vlaamse toponderzoekers voor een lange duur een structurele financiering geven, waardoor zij op langere termijn een onderzoeksstrategie kunnen opbouwen en aan hun onderzoeksproject kunnen werken, zonder steeds nieuwe financiering te moeten verkrijgen. De onderzoeksprojecten worden door een internationaal panel van experts beoordeeld op internationale uitmuntendheid. Na zeven jaar wordt het programma grondig geëvalueerd, waarna de financiering kan worden verlengd voor een nieuwe periode van 7 jaar.

Johan Vlaeyen is hoogleraar Behavioural Medicine aan bij de vakgroep Clincial Psychological Sciences van de UM en de onderzoeksgroep Health Psychology van de KU Leuven. Hij studeerde in 1981 cum laude af in Klinische Psychologie aan de Universiteit van Brussel en promoveerde in 1991 aan de UM met zijn onderzoek naar de psychologische aspecten van chronische pijn. In 2007 ontving Vlaeyen een eredoctoraat van de Universiteit van Örebro (Zweden).
Zijn onderzoek richt zich op verschillende aspecten van gedragsgeneeskunde met in het bijzonder aandacht voor de cognitieve en gedragsmatige aspecten van chronische pijn, en de psychologische behandeling daarvan.

Lees ook