17 juli 2017

Prof. Jan Smits nieuwe decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Professor Jan Smits volgt per 1 december prof. dr. Hildegard Schneider op als nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Prof. Smits, op dit moment hoogleraar Europees Privaatrecht, directeur van het Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) en voorzitter van de vakgroep Privaatrecht, heeft indruk gemaakt op het College van Bestuur, de Benoemingsadviescommissie en de Faculteitsraad met zijn visie op de wijze waarop hij de faculteit en de faculteit als integraal onderdeel van de universiteit, verder wil leiden door de ingezette veranderingsprocessen.