Oratie Gerard van Rooij

Plasma voor duurzamere chemie

Een volwassen mens verbruikt per dag gemiddeld 2000-2500 kcal aan energie. Daar staat tegenover dat onze dagelijkse welvarende leefstijl 130.000 kcal kost, energie die op gaat aan de energievoorziening van ons huis, maar ook de productie en het transport van alles wat we consumeren. Ons biologische en werkelijke energieverbruik zijn dus behoorlijk uit evenwicht. Met dit voorbeeld begint prof. dr. ir. Gerard van Rooij op 2 juni zijn oratie met de titel “Uit het evenwicht”. Met deze lezing aanvaart hij zijn hoogleraarschap Plasmachemie aan de Faculty of Science and Engineering van de Universiteit Maastricht.

Van Rooij onderzoekt een alternatief voor de fossiele energievoorziening van chemische processen. Hiermee wil hij een steentje bijdragen aan het herstel van het energie-evenwicht. “Al mijn wetenschappelijke werk werd de afgelopen 20 jaar gedreven door deze energietransitie”, zegt van Rooij.

De duurzame techniek heet plasmachemie. De techniek verwarmt met fossiel vrije elektriciteit moleculen tot extreem hoge temperaturen. De moleculen worden zo heet dat ze in stukken uit elkaar vallen. Die brokstukken kunnen dan onderling reageren en zo nieuwe moleculen vormen. Plasmachemie verandert dus bestaande chemische processen zodat ze minder fossiele grondstoffen nodig hebben. Met plasmachemie is meer mogelijk, zo kan de techniek kooldioxide uit de lucht weer terug in brandstof veranderen zodat duurzame elektrische energie in andere vormen beschikbaar komt.

Het onderzoek van van Rooij en zijn collega’s is onderdeel van de afdeling Circular Chemical Engineering op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Hier staat het spiksplinternieuwe plasmalaboratorium waarin de hoogleraar zijn plasmatechnieken onderzoekt en perfectioneert. De afdeling verzorgt bovendien de nieuwe bacheloropleiding Circular Engineering van de Universiteit Maastricht. “We staan letterlijk en figuurlijk te midden van onze Zuid-Limburgse proceschemie”, zegt hij. “Ik zeg hier nadrukkelijk “onze” industrie. De Zuid-Limburgse regio weet als geen ander hoe industrie en samenleving met elkaar verweven zijn.”

Lees ook

  • Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics aan de Universiteit Maastricht, hoort bij de drie finalisten van de Prins Friso Ingenieursprijs 2024. Hetzelfde geldt voor het Maastrichtse SublimeStone studententeam. Hierdoor maken ze grote kans op het binnenhalen van de titel ingenieur of studententeam...

  • Onderzoek naar de hersenen is zo complex als de hersenen zelf, het onderzoek vergt daarom een uitgebreide infrastructuur die wetenschappers helpt de werking van de hersenen te ontrafelen. Het Europese EBRAINS bouwt aan deze infrastructuur en kreeg daarvoor in januari €38 miljoen subsidie van de...

  • Het programma, dat via publiek-private samenwerkingen een impuls geeft aan fundamenteel onderzoek in kunstmatige intelligentie, heeft een totaalbudget van ruim 87 miljoen euro. ROBUST omvat 17 nieuwe labs door heel Nederland en zal 170 nieuwe promovendi aantrekken.