Peter Verkoulen benoemd als CEO Brightlands Smart Services Campus

Per 1 juli 2015 is Peter Verkoulen aangesteld als CEO van de Smart Services Campus in Heerlen. In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor het management en de ontwikkeling van de nieuwe Campus, waaronder bijvoorbeeld ook het verder uitbouwen van het internationale partnernetwerk. 

Doel van de nieuwe Campus is door interactie tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap een broedplaats te worden voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van smart services. Dat zijn ingenieuze product- en diensteninnovaties, gebaseerd op diverse data die met elkaar in verband worden gebracht door ICT. Slimme combinaties van gegevens moeten bijvoorbeeld leiden tot meer inzicht in de behoefte van klanten, het verhogen van de operationele efficiëntie en een verbeterde dienstverlening. De Smart Services Campus in Heerlen is een Brightlands campus. Brightlands is de overkoepelende naam voor de Limburgse campussen, waaronder ook de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus vallen.

Provincie Limburg, pensioenuitvoerder APG en de Universiteit Maastricht namen medio vorig jaar het initiatief voor het oprichten van de nieuwe campus: een broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling. Tevens wordt als onderdeel van de campus een topinstituut gevestigd met de naam Expertise- en Innovatiecentrum Business Intelligence & Smart Services (BISS) waar onderwijs, onderzoek en ondernemen samen komen. De Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit werken hierin samen en hebben de intentie o.a. vier nieuwe opleidingen te ontwikkelen.

Verkoulen heeft veel ervaring met strategische groeiprojecten op het snijvlak van IT en bedrijfsvoering. Tot voor kort was hij Senior Vice President bij Atos, waar hij binnen de directie verantwoordelijk was voor de grote, strategische (out)sourcing trajecten binnen de Benelux en Scandinavië. Tevens bouwde hij voor de ICT-dienstverlener de activiteiten in o.a. de energie- en publieke sector verder uit. Verkoulen was in het verleden ook werkzaam bij KPMG/EquaTerra en de Adviesdienst Verkeer & Vervoer van Rijkswaterstaat en was universitair docent bij de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven. Hij promoveerde in 1993 tot doctor in de Informatica/ Ontwerp van Informatiesystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Lees ook