PANDEMRIC onderzoekt het profijt van euregionale samenwerking tijdens (gezondheids)crises

Aan het begin van de COVID-19-uitbraak, werd al snel duidelijk dat crisisbeleid veelal op nationaal niveau uitgevoerd werd. Discoördinatie veroorzaakte talloze knelpunten in de grensregio’s, welke nadelig bleken voor euregionale samenwerking. Het PANDEMRIC-project, gericht op het bevorderen van de Euregionale samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg, biedt mogelijk kansen voor optimale grensoverschrijdende crisismanagement. Samen met vier andere projecten werd PANDEMRIC op 15 juli 2020 toegekend door Interreg Euregio Maas-Rijn, goed voor een totale subsidie van 4,55 miljoen euro. Met EMRIC als hoofdpartner van het project, is het expertisecentrum ITEM nauw betrokken.

EMRIC (Euregio Maas-Rijn Incidentenbestrijding en Crisisbeheersing) is een uniek grensoverschrijdend samenwerkingsverband van overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor noodhulp in hun gebied, zoals brandweerzorg, technische hulpverlening, spoedeisende zorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vele van deze activiteiten worden geregeld via samenwerkingsovereenkomsten en–regelingen, voor zover die binnen de regionale bevoegdheden van alle partners vallen. Tijdens de COVID-19 crisis werd duidelijk dat er in het geval van een pandemie een soortgelijke overeenkomst ontbrak. Gezien de centrale regie door nationale en/of federale overheden, die vaak politieke en medische maatregelen namen, was het niet altijd mogelijk de voordelen van de bestaande grensoverschrijdende structuren te gebruiken. De voor de hand liggende euregionale samenwerking was opeens niet meer vanzelfsprekend, terwijl de noodzaak daarvoor bleef bestaan. Dit vraagt dus om een andere aanpak binnen EMRIC en om nieuwe afspraken op euregionaal niveau. Het gaat dan met name om de uitwisseling van informatie op bestuurlijk en operationeel niveau, de verdeling van de capaciteit op Intensive Care Units (ICU’s), het testen op COVID-19 in buurlanden, alsook de aanschaf van persoonlijke en professionele beschermingsmiddelen.

Daarom heeft het PANDEMRIC-project tot doel om ook tijdens dergelijke grote (gezondheids)crises gebruik te kunnen maken van de voordelen van de EMR (Euregio Maas-Rijn). Er zal onderzoek worden gedaan naar de effecten van de maatregelen en hun impact op de EMR en (de gezondheid van) haar burgers om de euregionale informatie-uitwisseling te verbeteren en de samenwerking tussen de ziekenhuizen te verbreden. In een studie in het kader van dit project zullen ook de juridische aspecten van het grensoverschrijdend ambulancevervoer onderzocht worden. Daarnaast is er behoefte aan een Early Warning System, waartoe enkele van de bestaande instrumenten voor informatie-uitwisseling aangepast en verbeterd zullen worden. Verder is er het plan een euregionaal centrum op te zetten voor de gezamenlijke aanschaf van betrouwbare beschermingsmiddelen en euregionale testmogelijkheden.

Binnen PANDEMRIC verzorgt Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM een aantal studies op uiteenlopende onderwerpen. In het bijzonder, gaat het om: outbreak research, juridische consequenties van ambulancetransport, de beperkingen van grensoverschrijdende aanbestedingen in tijden van crisis en de samenwerkingsmogelijkheden tussen de ICU’s van de ziekenhuizen in Nederlands Limburg, Belgisch Limburg, de Städteregion Aachen en de Provincie Luik. Andere partijen die betrokken zijn bij het project zijn het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), de Duitstalige Gemeenschap, de Provincie Luik en de EMR.

Het project, gericht op het bevorderen van de Euregionale samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg en publieke veiligheid, was het resultaat van een speciale projectoproep, gelanceerd door Interreg EMR in het kader van de aanhoudende COVID-19 crisis. PANDEMRIC heeft een looptijd van 1 jaar en loopt tot en met februari 2021.

combi_int_logo_covid_pandemric_def2.jpg.png

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma