Ontwikkelaars taperingstrip voor afbouw psychofarmaca gaan conflict aan met zorgverzekeraars

Veel gebruikers van psychofarmaca, zoals antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en antipsychotica, hebben grote moeite om hun medicijngebruik af te bouwen, terwijl dit medisch gezien wel wenselijk is. De Stichting Cinderella Therapeutics en het User Research Centrum (URC) van de Universiteit Maastricht hebben zogenaamde taperingstrips ontwikkeld, waarmee de dosering van deze medicijnen geleidelijk en dus veilig wordt afgebouwd. Sommige verzekeraars willen de taperingstrips echter niet vergoeden uit het basispakket, omdat ze volgens hen niet voldoen aan de criteria voor rationele farmacotherapie. Cinderella en URC hebben samen een campagne gestart om een einde te maken aan het onnodig medicijngebruik als gevolg van deze opstelling van de zorgverzekeraars.

Dr. Peter Groot (namens Cinderella) en prof. Jim van Os (namens URC) hebben een brief naar Zilveren Kruis gestuurd als reactie op haar standpunt ten aanzien van de rationaliteit van de taperingstrip. In deze brief, die te vinden is op https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/brief-ZK, wordt uitgelegd waarom taperingstrips een vorm van rationele farmacotherapie zijn. Zilveren Kruis heeft daarop besloten om de taperingstrips voorlopig uit coulance te vergoeden, in ieder geval totdat hierover in juni nader overleg heeft plaatsgevonden. Dat geldt ook voor Achmea en haar dochters. Onlangs heeft ook CZ aan een aantal patiënten laten weten dat ze de taperingstrips niet wil vergoeden. Om te voorkomen dat CZ en mogelijk nog andere zorgverzekeraars deze discussie via hun cliënten blijven voeren, hebben Cinderella en URC besloten om de brief aan Zilveren Kruis publiek te maken, zodat alle betrokkenen (zorgverzekeraars, patiënten, artsen, psychiaters, psychologen, patiëntenorganisaties, zorginstellingen en journalisten) kennis kunnen nemen van hun argumenten.

Teveel gebruik van antidepressiva wordt als een groot probleem gezien en al jarenlang wordt geprobeerd om hier iets aan te doen. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nauwelijks resultaat gehad. Het aantal antidepressivagebruikers neemt niet af en het aantal klachten over deze medicijnen ook niet. Het lukt een heleboel mensen niet om op een goede manier te stoppen. Met behulp van taperingstrips lukt dat wel, maar voor zorgverzekeraars is het - in ieder geval op korte termijn - goedkoper om taperingstrips niet te vergoeden en het blijven doorgebruiken van een medicijn wel. Mede dankzij het zeer succesvolle preferentiebeleid in Nederland, waardoor alleen de goedkoopste variant van een medicijn wordt vergoed, zijn veel medicijnen inmiddels zo goedkoop dat vrijwel alles wat mensen helpt om met een medicijn te stoppen duurder is dan simpelweg blijven doorgebruiken. Pillen voorschrijven is – op korte termijn - bijna altijd de goedkoopste oplossing. Onnodig medicijngebruik wordt hierdoor sterk bevorderd. Waar dat toe kan leiden blijkt uit een email aan Cinderella van een patiënte die het eerder niet lukte om haar antidepressiva af te bouwen: “Het afbouwen via de strips gaat heel goed. Maar als ik geweten had dat ik zelf voor de kosten zou moeten opdraaien... Wellicht was ik dan door blijven slikken. Stukken goedkoper helaas.”

Peter Groot: “Met het publiceren van de brief aan Zilveren Kruis hopen wij te bereiken dat alle zorgverzekeraars over dit onderwerp met ons in discussie gaan in plaats van met cliënten, die in dit opzicht machteloos zijn. In afwachting van het resultaat hiervan adviseren we cliënten aan wie vergoeding van de taperingstrips werd of wordt geweigerd om hiertegen schriftelijk bezwaar te maken.” Vanaf de website van het User Research Center kan een voorbeeldbrief worden gedownload om dat te doen: https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/voorbeeldbrief-zv.

Cinderella en het User Research Center hopen zo te bereiken dat duidelijkheid ontstaat over de vergoeding van de taperingstrips vanuit het basispakket.

De stichting Cinderella Therapeutics is een stichting zonder winstoogmerk die alleen met vrijwilligers werkt en stiefkindgeneesmiddelen en -behandelingen beschikbaar wil maken tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Het User Research Center van de Universiteit Maastricht is opgericht om ervaringsdeskundigen in de gelegenheid te stellen om zelf onderzoek te doen. Dr. Peter C. Groot is als vrijwilliger actief voor Cinderella en als onderzoeker en ervaringsdeskundige verbonden aan het User Research Center van de Universiteit Maastricht. Hij wordt voor zijn werk aan de taperingstrips financieel gesteund door Fonds Psychische Gezondheid. Prof. Jim van Os is hoogleraar psychiatrie in Maastricht en als zodanig ook verbonden aan het User Research Center.

Cinderella, het URC, Dr. Groot en Prof van Os hebben geen enkel financieel belang bij de ontwikkeling en de verstrekking van Taperingstrips. Cinderella maakt de taperingstrips niet zelf en heeft apotheker drs. Paul Harder van de Regenboogapotheek bereid gevonden om dat te doen.

Lees ook

  • Nienke Verstegen, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten, heeft onderzoek gedaan naar agressie binnen de forensische zorg en impact hiervan op patiënten en medewerkers. Op 6 juli 2023 promoveert zij aan de Maastricht University met haar proefschrift ‘Hurt people hurt people. Characteristics...

  • Patiënten die vanwege een ernstige COVID-19-infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen, vertonen naderhand geen aanwijzingen voor hersenschade door de ziekte. Dat blijkt uit een uitgebreide studie onder leiding van Universiteit Maastricht.

  • Sten van Beek

    Rillen van de kou?

    Door de Westerse leefstijl met een hoog vetgehalte in voeding in combinatie met weinig beweging, kampen steeds meer mensen in Nederland met overgewicht of zelfs obesitas. Dit zorgt voor een verhoogd risico op diabetes type II. Wat is hieraan te doen buiten een gezondere leefstijl? Het antwoord komt...

Meer nieuws