24 mei 2022

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf bezoekt Maastricht

“Om een goed idee te krijgen, moet je heel veel goede ideeën horen.” Dat zei minister Robbert Dijkgraaf tegen het eind van zijn werkbezoek aan Maastricht op 23 mei. De onderwijsminister bezocht Vista College, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht, waar hij veel ideeën en innovaties voorbij zag komen.

YUFE - je eigen Europese studiepad

Internationalisering liep de hele dag als een rode draad door het werkbezoek. Logisch in deze regio, waar het buitenland op alle manieren nooit ver weg is. Die rode draad liep vanzelfsprekend door de ontmoeting met medewerkers en studenten van YUFE, de Alliantie van jonge universiteiten voor de toekomst van Europa onder leiding van de Universiteit Maastricht. YUFE-studenten Jagoda Frost en Tim Dings deelden hun ervaringen met het kiezen van academische opleidingen aan andere universiteiten binnen de alliantie, en de mogelijkheden die YUFE biedt om op een flexibele manier je eigen gepersonaliseerde Europese studiepad samen te stellen.

Spreek je uit!

Tot slot ging minister Dijkgraaf in gesprek met zo’n 60 studenten tijdens een Spreek Je Uit sessie. De oproep van de minister was helder: ''Kom maar met verhalen waardoor ik me oncomfortabel voel.'' Een onderwerp als studiefinanciering leende zich daarvoor (''De tegemoetkoming voor het leenstelsel is wat verruimd, maar….'').

De verhalen van studenten over welzijn vonden weerklank (''Stress lijkt wel de nieuwe pandemie'' en: ''We moeten dat tij keren, want stress is contraproductief''), net als die over internationalisering (''Belangrijk en goed, maar we moeten de studentenaantallen wel met z’n allen aankunnen'').

Op de vraag ''Wat is jouw ideale omgeving om te studeren?'', antwoordde een bachelorstudent Europese Studies: ''Een universiteit die gebouwd is op vertrouwen; vertrouwen dat studenten hun nieuwsgierigheid goed willen en kunnen inzetten.'' Het was een van de vele ideeën die voorbijkwamen die dag. Ideeën die minister overduidelijk omarmde: het mag volgens hem wel wat minder rigide, er zijn nog te veel barrières. En: ''We moeten kritisch kijken of het Nederlandse onderwijs toegankelijk en inclusief genoeg is.''

  Klik op het icoontje om te bladeren.
Foto's: Philip Driessen.

Interreg Vlaanderen-Nederland

ETpathfinder is mede mogelijk gemaakt door Interreg Vlaanderen-Nederland, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.