(Onder) zoeken naar duurzaamheid

De UM organiseert een symposium om samen met onderzoekers een strategie te ontwikkelen voor duurzaamheidsonderzoek en duurzaam onderzoek. Hoogtepunten zijn de resultaten van een survey over bestaand onderzoek en een discussie om onze visie op een duurzame UM in 2030 te bepalen. De sprekers voor het plenair onderdeel hebben hieronder al enkele van hun ideeën erover met ons gedeeld.

De Duurzaamheidsvisie 2030, het plan van de UM om tegen 2030 een integraal duurzame universiteit te worden, werpt al vruchten af. Het is onderverdeeld in drie pijlers - onderwijs, onderzoek en operaties - de laatste wordt al in praktijk gebracht. Vorig jaar werd Green Impact gelanceerd, een uitdaging waarin teams konden concurreren om de UM duurzamer te maken.

Duurzaam onderzoek is de volgende grote stap. Hoewel de strategische visie van de UM al een plan voor duurzaam onderzoek omvat, is het belangrijk om de onderzoeksgemeenschap van de UM actief te betrekken om stappen te maken. De taskforce duurzame UM2030 organiseert daarom een symposium zodat iedereen een overzicht krijgt van waar we zijn - er is tenslotte al veel interessant onderzoek naar duurzaamheid gaande - en inspraak over waar we naartoe moeten.

Als een onderzoeksonderwerp is het interdisciplinair en vertegenwoordigers van verschillende faculteiten zullen mogelijke perspectieven op duurzaamheid bieden. Als je geïnteresseerd bent in het onderwerp of denkt dat je misschien nuttige input of interessant onderzoek hierover hebt, meld je dan aan!

Het symposium begint met Rick Kramer, de onderzoekscoördinator binnen het programma Duurzame UM2030. Hij onthult de resultaten van een in 2019 uitgevoerd onderzoek naar het huidige ​​duurzaamheidsonderzoek aan de UM.

Activeer de thermoregulatie van je lichaam

Wouter van Marken Lichtenbelt, professor ecologische energetica en gezondheid aan FHML, onderzoekt de relatie tussen gezondheid, het binnenmilieu en energiebesparing. "In de westerse wereld brengen we 90% van onze tijd binnenshuis door, dus dit is zeer relevant."

“Een temperatuur van 21 graden Celsius kan zorgen voor een gezellig kantoor of woonkamer, maar het is niet noodzakelijk gezond én de constante temperatuurregeling verbruikt veel energie. De meeste mensen weten niet dat de binnentemperatuur onze metabole gezondheid beïnvloedt en dat een constante temperatuur onze thermische veerkracht vermindert, ” voegt de leider van de onderzoeksgroep Thermophysiology & Metabolism Maastricht University (TherMU) toe.

Onderzoek toont aan dat blootstelling aan milde kou bruin vet verhoogt en activeert, wat resulteert in een verbeterd glucosemetabolisme; terwijl blootstelling aan milde hitte gunstige effecten heeft op de metabole en cardiovasculaire gezondheid. “We moeten onze houding veranderen en seizoensgebonden en dagelijkse variaties in temperaturen omarmen. Zo'n dynamisch binnenmilieu bespaart bovendien energie. ”

Plastic vervuiling

Ons alsmaar toenemende verbruik van kunststoffen is niet alleen problematisch vanwege de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele bronnen. De resulterende plasticvervuiling is ook een maatschappelijk probleem geworden met schadelijke micro-plastics in ons voedsel en milieu. Yvonne van der Meer leidt de onderzoeksgroep Duurzaamheid van biobased materialen in een circulaire economie.

Ze ontwikkelen geschikte methoden, tools en levenscyclusbeoordelingen om de duurzaamheid van chemicaliën en materialen te evalueren en te verbeteren. “De ontwikkeling van materialen gemaakt van hernieuwbare bronnen en / of biologisch afbreekbare materialen brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals voedselzekerheid, bodemverzuring en gezondheidsrisico's. Consistente en volledige duurzaamheidsbeoordelingen stellen ons in staat materialen te rangschikken op duurzaamheidsprestaties. ”

Wouter van Marken Lichtenbelt

Professor Wouter van Marken Lichtenbelt

Sustainabuilding

Piet Eichholtz van de School of Business and Economics zal zijn visie delen op basis van zijn onderzoek naar de economische prestaties van duurzame gebouwen, in het bijzonder met betrekking tot energie- en waterverbruik. "De laatste tijd hebben we onze aandacht verschoven naar de relatie van die gebouwen en de gezondheid en productiviteit van mensen - we noemen dit ‘Duurzame gebouwen 2.0 ’... Het is duidelijk dat duurzaamheid gewoon te belangrijk is om te negeren."

Joop de Kraker, hoogleraar Sustainability Assessment bij ICIS, richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling en de bijdrage van groene ruimtes aan stedelijke duurzaamheid en menselijk welzijn. “Mijn onderzoek gaat over methoden en hulpmiddelen om duurzaamheidsbeoordelingen uit te voeren, met name in de context van ‘urban living labs’. Dit zijn plekken waar we willen helpen schaalbare, sociaal-inclusieve oplossingen te ontwikkelen waarmee steden duurzamer kunnen worden op het gebied van energie, mobiliteit, klimaat, enz. ”

Geen blinde, zinloze vooruitgang

Hoogleraar wetenschaps- en technologiestudies en afdelingshoofd aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Harro van Lente, bestudeert de spanning tussen onzekerheid en belofte rond de ontwikkelingen van nieuwe technologieën. “Ik kijk hoe deze technologieën nieuwe behoeften produceren - maar ook hoe ze worden ontvangen. Innovaties stimuleren zonder reflectie is blind, kritiek zonder invloed is zinloos. ”

Elke strategie die een zinvolle bijdrage wil leveren aan duurzaamheidswetenschap moet interdisciplinair en inclusief zijn. Dus welke achtergrond je ook hebt, meld je aan voor 29 november 2019 om 13.30 uur! Je kunt je hier aanmelden.

piet_eichholtz

Professor Piet Eichholtz

Lees ook

  • We ontdekken elke dag nieuwe dingen over medewerkers en studenten hier op onze faculteit. Dat Lieve wil dat gezondheidstips evidence-based zijn. Dat Alisa van Moskou naar Maastricht is verhuisd om eerstejaarsstudent Regenerative Medicine and Technology te worden. En dat Sofie haar master Health and...

  • Door de vergrijzing heeft Zuid-Limburg te maken met aanzienlijke uitdagingen in gezondheid en welzijn. Onderzoek en innovatie van de UM maakt nu al een verschil. Hilde Verbeek, voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, over hoe we ouderen in hun kracht kunnen zetten en het...

  • Hoe gaan mensen met elkaar om op sociale media en andere online platforms? Hoe belanden ze in conflict? En het belangrijkste: hoe kunnen we voorkomen dat die discussies escaleren? Promovendus Maud Oostindie doet er onderzoek naar. En dan is ze ook nog het nieuwe ‘Face of Science’ van de Universiteit...