Onafhankelijk onderzoek pleit professor Machteld Marcelis vrij

Hoogleraar Machteld Marcelis kan haar werk aan de Universiteit Maastricht voortzetten. Dat heeft het College van Bestuur van de UM besloten. Onafhankelijk onderzoek door bureau BING in opdracht van het universiteitsbestuur laat zien dat er geen aanwijzingen zijn van sociale onveiligheid binnen sectie Psychiatrie van de vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de UM waar professor Marcelis werkzaam is. Meldingen over de samenwerking met de hoogleraar hadden vooral betrekking op uiteenlopende verwachtingen die niet zijn toe te schrijven aan het gedrag van één van de betrokkenen, zo blijkt uit het onderzoek. Bureau BING heeft de gedane meldingen onderzocht en heeft daartoe gesproken met promovendi van de hoogleraar, evenals met andere leden van de vakgroep. Ook is hoor en wederhoor toegepast ten aanzien van professor Marcelis.

Het College van Bestuur van de UM gaf afgelopen zomer opdracht tot het onderzoek na meldingen over de hoogleraar. Het onderzoek laat zien dat er geen aanwijzing is gevonden voor sociale onveiligheid, nu of eerder, in relatie tot professor Marcelis.

In het onafhankelijk onderzoek is ook gekeken naar de sociale veiligheid binnen de sectie Psychiatrie van de vakgroep waar de hoogleraar deel van uitmaakt. Daaruit blijkt dat ook daar geen aanwijzingen zijn gevonden voor sociale onveiligheid.

De onderzoekers bevestigen daarnaast het algemene beeld van de ‘inherente afhankelijkheidspositie’ waarin alle promovendi verkeren, maar constateren dat er bij de Universiteit Maastricht genoeg ‘infrastructuur’ is die misbruik van die positie moet voorkomen. Duidelijke communicatie over waarop promovendi, in het bijzonder buitenpromovendi, daarbij kunnen rekenen is belangrijk.

UM-voorzitter Rianne Letschert: “De resultaten van het onafhankelijk onderzoek zijn helder. Er ligt een duidelijke conclusie op basis waarvan we een logisch besluit konden nemen: professor Marcelis kan verder met haar werk bij de UM. Zorgvuldigheid bij het onderzoek en zorgvuldigheid richting alle betrokkenen heeft de afgelopen maanden voorop gestaan. En dat blijft zo. Het is goed dat er tevens is gekeken naar onder meer de positie van de huidige promovendi. Zorgvuldigheid is ook daar nodig bij het bewaken van de afhankelijke positie die zij hebben. In de onderzochte vakgroepsectie wordt voldoende rekening gehouden met de positie van promovendi. Het vraagt tegelijkertijd blijvende alertheid en inspanning om dat binnen de gehele universiteit op orde te hebben”.

In overleg met professor Marcelis heeft het CvB besloten om in dit bericht haar naam te vermelden en dat te verkiezen boven anonimiteit. Het feit dat professor Marcelis in mediaberichten, ook over het onderzoek in opdracht van de UM, al bij naam is genoemd, maakt dat zij nu die openheid verkiest.

Lees ook