Department of Data Science and Knowledge Engineering nieuwe naam voor DKE

Nieuwe naam voor DKE

Met terugwerkende kracht per 1 september 2015, heeft het Department of Knowledge Engineering een nieuwe naam: Department of Data Science and Knowledge Engineering. De afkorting DKE blijft ongewijzigd.

DKE bestaat sinds 1992 en is onderdeel van de Faculteit of Humanities and Sciences. De board van DKE heeft onlangs besloten om de term "Data Science" toe te voegen aan de naam. Deze naamswijziging geeft beter weer waar het departement de focus op legt in de onderzoeksgroepen en inhoud van de verschillende opleidingen.

 

Prof. Dr. Gerhard Weiss, chair van DKE, legt verder uit: "We hebben ons altijd bezig gehouden met de verschillende aspecten van data science; dit werd veelal gedaan onder het label knowledge engineering (kennistechnologie). De term data science wordt echter steeds meer gebruikt, dus is het voor ons logisch om de focus van het departement weer te geven in onze naam."

"Het belang van data science zal de komende jaren groeien", zegt Weiss, "data scientists zijn gewilde experts en de verwachting is dat dit alleen maar toeneemt. Wij willen graag iedereen ervan bewust maken dat DKE dé plek is om deze toekomstige experts op te leiden op zowel bachelor als master niveau."

Lees ook