Nieuwe bacheloropleiding Brain Science in Maastricht

De Universiteit Maastricht breidt haar opleidingsaanbod uit met de nieuwe bacheloropleiding Brain Science. Studenten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor deze opleiding, die in september 2024 van start gaat. Tijdens deze opleiding duiken studenten in de complexe wereld van het brein, waarbij hun creativiteit wordt gestimuleerd om hedendaagse uitdagingen in het hersenonderzoek effectiever aan te pakken. Afgestudeerden met een achtergrond in Brain Science kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan verbeterde preventie en behandeling van hersenaandoeningen.

Transdisciplinair karakter

Dit programma integreert neurowetenschappen, psychologie, biologie, wiskunde en computationele wetenschap om studenten een transdisciplinair begrip te bieden van belangrijke hersenfuncties. Hierbij gaat het onder andere om het waarnemen van de wereld, bewegen en voelen, en de mogelijkheid om zich gebeurtenissen te herinneren of vaardigheden te leren. Binnen de opleiding worden voor elk van deze functies moleculaire en neuronale processen in verband gebracht met patronen van hersenactiviteit, en de relatie met menselijke cognitie en gedrag. Wiskundige en computationele modellen worden ingezet om deze verbanden te leggen en te verduidelijken.

Deze opleiding stimuleert een meer holistische wetenschappelijke benadering van het brein en daarmee ook creatiever denken over toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan visuele of auditieve prostheses, technologische en medische behandelingen van dwarslaesies, brain-computer interfaces, of behandelingen voor neurodegeneratieve ziektes zoals alzheimer en parkinson.

Maatschappelijk relevant

Een kwart van onze bevolking wordt geconfronteerd met een hersenaandoening, en dat aandeel blijft groeien. Dit heeft ernstige negatieve gevolgen op het vlak van individueel welzijn, maar ook op maatschappelijk en economisch vlak. Deze uitdagingen vragen om wetenschappers en andere professionals die in staat zijn om geavanceerder hersenonderzoek te doen en doeltreffendere behandelingen te bedenken. Aan deze vraag komt de bachelor Brain Science tegemoet. Naast een carrière in de wetenschap, kunnen professionals met een achtergrond in Brain Science én de juiste vervolgopleiding zich bijvoorbeeld ook richten op AI-gerelateerde beroepen.

Lees ook