21 juli 2016
NOOT: DE DIENSTEN DIE IN DIT NIEUWSBERICHT WORDEN GENOEMD, WORDEN MOMENTEEL NIET MEER AANGEBODEN

Nederlandse universiteiten steunen Turkse academici en studenten

In reactie op de ingrijpende actuele gebeurtenissen in Turkije en de daarmee samenhangende onzekerheid over de maatregelen van de Turkse regering, willen de Nederlandse universiteiten studenten en medewerkers die de Turkse nationaliteit als enige of primaire nationaliteit hebben, daar waar mogelijk ondersteunen.

De Universiteit Maastricht heeft een helpdesk geïnitieerd, waar studenten en medewerkers terecht kunnen met hun vragen en zorgen:

De VSNU verklaart het volgende:
De eerste zorg van de Nederlandse universiteiten gaat uit naar studenten en medewerkers die gevolgen ondervinden van de politieke situatie in Turkije. De VSNU schaart zich achter de verklaring van de EUA waarin Europese universiteiten zich uitspreken tegen de acties gericht op Turkse universiteiten en haar medewerkers.

Voor de VSNU staan de internationale academische waarden en de principes van academische vrijheid voorop. Wetenschap is bij uitstek internationaal. Academici en studenten moeten zich vrij kunnen bewegen.

Nederlandse universiteiten staan klaar om vragen en zorgen van individuele Turkse wetenschappers en studenten in Nederland te beantwoorden. De VSNU volgt de ontwikkelingen nauwgezet en onderhoudt contact met de instellingen en met relevante partners zoals EP-Nuffic en de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW.