Ministerie investeert in juridisch onderzoek aan Universiteit Maastricht

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is zeer verheugd met de toekenning van ruim 4 miljoen euro door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de versterking van haar juridisch onderzoek. De faculteit zal dit geld gebruiken om twee nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroepen te vormen.

De eerste groep gaat zich richten op de digitale rechtswetenschap. De ambitie is om het onderzoek van deze groep uit te bouwen tot toponderzoek op het specifieke terrein van het ontwikkelen van computationele methoden voor juridische toepassingen (‘Technology for Law’).

De tweede groep zal zich richten op de thematiek van globalisering en recht. De gezamenlijke ambitie van deze groep is om bestaand toponderzoek naar dit onderwerp verder uit te bouwen. De beide onderzoeksgroepen zullen ook samenwerken met andere juridische faculteiten.

Daarnaast zal een deel van de middelen worden gebruikt om het personeelsbeleid verder uit te bouwen. Zo zullen er extra plekken van jonge onderzoekers worden gerealiseerd (promovendi en UD’s), zullen talentvolle onderzoekers extra tijd en ruimte krijgen voor hun onderzoek en zal het diversiteitsbeleid een extra impuls krijgen.

De looptijd van deze plannen is zes jaar. Bij succesvolle implementatie zullen de middelen na afloop van deze periode structureel beschikbaar zijn.

 

Lees ook