Microsoft goes Limburgs

Softwaregigant Microsoft komt met een Limburgs taalmodel met toetsenbord en spellchecker dat het gebruik van het Limburgs op digitale media makkelijker moet maken. Het toetsenbord geeft verschillende variaties voor een letter aan. Microsoft heeft daarnaast een voorspellende functie toegevoegd aan het programma. Zo onthoudt het combinaties van woorden en geeft het de gebruiker een suggestie voor het volgende woord. Omdat er veel verschillende dialecten en spellingswijzen zijn, staat niet elk dialect erin. Wel kunnen mensen woorden aanpassen naar hun voorkeur om zo in hun eigen dialect te kunnen schrijven. Elke gebruiker kan vanaf 18 augustus gedurende twee weken deze testversie uitproberen via zijn Android mobiele applicaties en feedback sturen aan Microsoft SwiftKey. Daarna wordt, waarschijnlijk medio september, de definitieve versie gelanceerd, die dan ook voor mobiele iOS (Apple) applicaties beschikbaar is (als onderdeel van de SwiftKey app te downloaden via de App store).

 

Uniek
De ontwikkeling van het taalmodel is geheel door Microsoft Swiftkey gedaan, met input van Yuri Michielsen. Dat een grote IT firma zoiets doet voor het Limburgs is uniek, omdat Limburgse projecten vaak door vrijwilligers worden gedaan."Er was geen geld voor een Limburgse variant. Voor bijvoorbeeld Fries is dit anders, daar zijn fondsen voor. Voor Limburgs niet, terwijl Limburgs op digitale platforms meer voorkomt dan Fries", zegt Dr. Yuri Michielsen-Tallmann, de grote trekker achter dit project. Hij is al heel lang actief als voorzitter van de Stichting Limburgse Academie en sinds de zomer projectcoördinator voor het Limburgs Corpus Woordenboek. Beide activiteiten vallen onder de Leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’ van prof. dr. Leonie Cornips aan de Universiteit Maastricht.

Limburgs als taal bij Microsoft
Er is altijd discussie over de spelling van een dialect in Limburg. De ouderen schrijven en ondersteunen vaak de spelling van ‘Veldeke 2003’ of ‘Raod veur ’t Limburgs’ in meer conventionele media. De jongeren vertonen veel variatie op sociale media. Dankzij Microsoft wordt het nu gemakkelijker digitaal dialect te schrijven, omdat dit grote IT-bedrijf als eerste het Limburgs als taal toevoegt voor mobiele applicaties. Bij elk Microsoft SwiftKey keyboard komt het Limburgs dan als taalkeuze voor. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het intikken van de vele diakritische tekens zoals ë, ò, é, äö, oë, oeë, àè, ieë, ieè, eë, ië, aeë, èë, èw, àèë, àèw, aoë geen probleem meer oplevert. Gebruikers kunnen snel blijven tikken.

Spelling
Het Limburgse model voor het toetsenbord en de spellingschecker bij de Microsoft SwiftKey Bèta-app heeft een grote verzameling van Limburgse woorden. De woorden komen in de spelling van veel dialecten voor op basis van de Veldeke 2003-spelling, maar daarnaast zijn ook Limburgse spellingsvarianten van internet en sociale media toegevoegd. Niet alle spellingsvariatie kon worden opgenomen, maar de bestaande spellingsvariatie zal nog verruimen, omdat iedere individuele gebruiker altijd zijn/haar voorkeursspelling kan toevoegen. De software dat het taalmodel levert, leert van de spellingsvoorkeur van de individuele gebruiker. Als deze gebruiker vaker een bepaalde spelling van een woord intikt, wordt zijn/haar spellingsvoorkeur na verloop van tijd aan de schrijver aangeboden. De software voegt ook nieuw toegevoegde woorden en spellingsvoorkeuren aan de collectieve woordenlijst voor het Limburgs toe. Hoe meer gebruikers een bepaald woord op een specifieke wijze spellen, hoe waarschijnlijker het wordt dat dit woord bij individuele gebruikers als mogelijkheid geopperd wordt.

Voorspellen
Het voorspellingsmodel van het Limburgse toetsenbord en de spellingschecker werkt als volgt. Aan de hand van de eerste letters die getypt worden, voorspelt de software welk woord en in welke spelling de gebruiker typt. Het intikken van bijvoorbeeld sto roept stoon (staan) als voorspelling op of het intikken van sjta voorspelt sjtaon. Daarnaast voorspelt de software welk woord in alle waarschijnlijkheid op het vorige woord volgt en geeft hiervoor verschillende mogelijkheden aan.

Toekomst
Na Microsoft veroverd te hebben, wil Yuri proberen ook de andere IT giganten zover  krijgen. Bij op zijn minst één andere lijkt dat te gaan lukken. Hierover op termijn meer. Dit resultaat is volledig tot stand gekomen door liefde voor het Limburgs, er is geen budget aan te pas gekomen maar wel internationale samenwerking met Dr. Ligeia Lugli (King’s College Londen), Michael Anthony Schuler, BA (Harvard) en Dr. Jean Robert Opgenort in San Francisco.

 

Lees ook

  • Cyrus Mody, geschiedkundige op het gebied van wetenschap en technologie aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, heeft een NWO Vici beurs ontvangen van €1,500,000.

  • Op 29 en 30 maart organiseert het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM) een bijzonder symposium in respectievelijk de St. Janskerk en het Conservatorium in Maastricht. Aanleiding voor het internationale symposium is de oratie van prof. dr. Peter Peters, bijzonder hoogleraar...