23 mei 2017

Michelle Moerel genomineerd voor New Scientist Wetenschapstalent 2017

De UM is trots op de nominatie van dr. Michelle Moerel, universitair docent en onderzoeker bij het Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio), voor New Scientist Wetenschapstalent 2017. Zij is één van de 25 genomineerden. Moerel bestudeert in haar onderzoek het menselijk brein en specifiek hoe mensen horen. Voor dat doel vraagt zij proefpersonen in een MRI scanner te liggen en naar geluiden te luisteren. Zo kan zij de hersenactiviteit meten die wordt veroorzaakt door de geluiden. Zij analyseert deze beelden en herleidt hoe de hersenen de geluiden verwerken.

"Gehoorproblemen, bijvoorbeeld luisteren in een rumoerige omgeving of het horen van een fantoomgeluid (tinnitus), komen veel voor. De vergrijzing van onze samenleving en het ontstaan van gehoorschade op jonge leeftijd door harde muziek voorspellen een groei van gehoorproblemen in de komende jaren. Beschadiging van het gehoor heeft vaak ingrijpende sociale en psychologische gevolgen. Voor mensen met gehoorproblemen zouden mijn resultaten ooit zeer relevant kunnen zijn.”

New Scientist Wetenschapstalent 2017

De 18 universiteiten uit Nederland en Vlaanderen, inclusief de aangesloten medische centra, mochten elk drie wetenschappers nomineren. Daaruit selecteerde de redactie van New Scientist de 25 genomineerden waartoe Michelle Moerel behoort.

De bekendmaking van het New Scientist Wetenschapstalent 2017 vindt plaats op 22 juni in de Kleine Komedie in Amsterdam. De stem van het publiek en het oordeel van de jury worden omgezet in puntenaantallen. Deze puntenaantallen tellen ieder voor de helft mee bij het bepalen van de winnaar.

MaCSBio

Michelle Moerel is verbonden aan MaCSBio, het instituut voor systeembiologie aan de UM. Dit vakgebied gebruikt wiskundige- en computermodellen om complexe biologische processen, te begrijpen. De heilige graal van systeembiologie is het bouwen van een virtuele mens, waardoor het mogelijk wordt om ziektes en aandoeningen beter te voorspellen en te behandelen. MaCSBio is toegewijd aan het opleiden van talenten voor de toekomst. Daarom verzorgt het instituut een tweejarige Master in Systems Biology. MaCSBio valt binnen het cluster STEM van de Faculty of Humanities and Sciences, de Faculty of Psychology and Neuroscience en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.