3 november 2022

Met angst en beven

Mensen met Parkinson en andere bewegingsstoornissen lijden niet alleen vanwege de fysieke symptomen die daarmee gepaard gaan, maar ook aan mentale klachten als depressie, apathie, hallucinaties en angst. Dat heeft onderzoek in de laatste decennia aangetoond. Daarbij blijken deze psychische symptomen ook nog eens invloed te hebben op de ernst van fysieke klachten. Prof. dr. Leentjens aan de Universiteit Maastricht doet al jaren onderzoek naar de relatie tussen psychiatrische en neurologische symptomen om zo ook in behandeling meer aandacht te besteden aan de psychische symptomen. Op 21 oktober 2022 gaf hij zijn inaugurale rede.