Mentholrokers stoppen vaker met roken na Europees verbod op mentholtabak

Dankzij het Europese verbod op sigaretten en shag met mentholsmaak van mei 2020 zijn er meer mentholrokers gestopt met roken dan niet-mentholrokers. Ook deden zij vaker een stoppoging. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder Nederlandse rokers, dat vandaag is gepubliceerd. Tegelijkertijd geeft een derde van de mentholrokers aan dat zij na het Europese verbod toch nog altijd mentholsigaretten roken. Hiervoor is in hoge mate de tabaksindustrie verantwoordelijk, zeggen de onderzoekers. Die heeft namelijk talloze accessoires op de markt gebracht, waardoor mensen zelf mentholsmaak aan hun rookwaar kunnen toevoegen. De wetenschappers pleiten dan ook voor een aanvullend verbod op deze accessoires.

Mentholsigaretten

Het verbod op sigaretten en shag met mentholsmaak is onderdeel van Europese regelgeving en ingegaan per mei 2020. Belangrijkste reden voor het verbod was destijds dat menthol het roken vergemakkelijkt en daarmee de kans op nicotineverslaving vergroot. Het vandaag gepubliceerde onderzoek is de eerste studie die in Europa heeft onderzocht wat het effect van het verbod is geweest op het stoppen met roken. Wetenschappers van de langlopende International Tobacco Control (ITC) studie hebben zich voor dit onderzoek specifiek op Nederland gericht, omdat de Universiteit Maastricht en het Trimbos-instituut vanwege hun deelname aan ITC toch al elk jaar vragenlijsten afnemen bij Nederlandse rokers om de effecten van tabaksbeleid op rokers te meten. Op die manier konden de onderzoekers vrij eenvoudig een vergelijking maken tussen de situatie vóór en na het Europese verbod op mentholsmaak in tabak. De uitkomsten vertonen overigens grote overeenkomsten met de resultaten van eerdere studies naar het effect van een Canadees verbod op mentholsigaretten. “Nu in twee heel verschillende landen via de ITC-studie dezelfde resultaten gevonden zijn over de impact van een verbod op naar menthol smakende tabak op het stoppen met roken, kunnen beleidsmakers in andere landen die nog voor de keuze staan om een verbod in te stellen, meer vertrouwen hebben in deze maatregel”, aldus Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging in Maastricht en programmahoofd Tabak bij het Trimbos-instituut.

Accessoires

Ondanks het Europese verbod geven veel Nederlandse rokers aan nog altijd niet te zijn gestopt met het roken van mentholsigaretten. Dit komt vooral doordat de tabaksindustrie allerlei accessoires op de markt heeft gebracht waarmee mensen zelf mentholsmaak aan hun rookwaar kunnen toevoegen. Volgens de onderzoekers ondermijnen deze accessoires de potentiële effectiviteit van het verbod op mentholsmaak in shag en sigaretten. Zij pleiten dan ook voor aangescherpte regelgeving. “Het mentholverbod was al lang geleden bekend gemaakt door de Europese Commissie”, zegt Willemsen. “Eerst kwam er nog een verbod op andere kenmerkende smaakjes. Een jaar daarna pas op menthol. De industrie heeft daardoor extra veel tijd gehad om hierop te anticiperen en ervoor te zorgen dat er alternatieve producten op de markt kwamen om in de mentholbehoefte van sommige rokers te voorzien. Het effect van het verbod zou groter geweest zijn als deze ruimte niet aan de industrie was gegund.”

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Longfonds, de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, het Diabetes Fonds en Trombosestichting Nederland.

Lees ook

  • Wetenschappers van het MERLN-instituut van Universiteit Maastricht en van het Maastricht UMC+ zijn erin geslaagd om een embryostructuur van een menselijke eeneiige tweeling te kweken uit louter stamcellen, zonder een eicel of spermacel te gebruiken. Dankzij deze kweek zien wetenschappers nu voor het...

  • Wetenschappers van het Maastricht MultiModal Molecular Institute (M4I) ontwikkelden de afgelopen jaren hun ‘intelligente operatiemes’, oftewel iKnife. Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft nu voor de verdere ontwikkeling van deze techniek ruim 2 miljoen euro beschikbaar...

  • Levende hersenen in een laboratorium en onderzoek naar internetvrijheid. Maar liefst twee wetenschappers van Universiteit Maastricht zijn dit jaar genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Breng jij ook je stem uit?