In Memoriam Geert Hofstede (1928-2020)

Met innig verdriet hebben wij kennis moeten nemen van het overlijden van Geert Hofstede, emeritus hoogleraar Organizational Anthropology and International Management. Geert heeft de gezegende leeftijd van 91 jaar bereikt. De wereldberoemde cultuuronderzoeker laat zijn vrouw Maaike, vier kinderen, tien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na. Volgens zijn oudste zoon Gert Jan, met wie Geert heeft gepubliceerd en die de fakkel zal verderdragen, was zijn vader ‘ready to go’.

Van 1985 tot zijn emeritaat in 1993 was Geert verbonden aan de School of Business and Economics. Hij is naar Maastricht gehaald vanwege zijn snel groeiende wetenschappelijke reputatie sinds de publicatie van zijn magnum opus Culture’s Consequences in 1980. Deze studie, geweigerd door maar liefst zestien uitgeverijen totdat Sage het avontuur aandurfde, verrichtte Geert als personeelsmanager van de Amerikaanse multinational IBM. Op basis van maar liefst 117.000 questionnaires, afgenomen bij IBM-werknemers in 50 verschillende landen en drie landenregio’s, kwam Geert tot verrassende bevindingen. Antwoorden op allerlei werk-gerelateerde vragen verschilden niet zozeer naar functie, afdeling, leeftijd of geslacht van de betreffende medewerker, maar naar nationaliteit. Uit de onuitputtelijke databron destilleerde Geert vier nationale cultuurdimensies: Individualisme versus Collectivisme, Machtsafstand, Onzekerheidsvermijding en Masculiniteit versus Femininiteit. Later kwamen daar nog Langetermijn- versus Kortetermijnoriëntatie alsmede Uitbundigheid versus Terughoudendheid bij. Met dit instrumentarium is er veel onderzoek verricht naar de impact van nationale cultuurverschillen op allerlei organisatieaspecten: strategie, marketing, HRM, zelfs accounting en financiering.. In dat model stonden de culturele waarden van individuele managers en medewerkers centraal. Hofstedes werk wordt ook veel toegepast in bedrijven en in de consultancy.

Geert is óók naar de UM gehaald om vorm te geven aan de studierichting Internationaal Management (IM). Dat werd later het uiterst succesvolle International Business. Maar aan Geert de eer het pionierswerk te hebben verricht. Dat ging niet altijd gemakkelijk. Geert is met gemengde gevoelens uit Maastricht vertrokken. Gelukkig is alles later bijgelegd, en heeft hij nog een aantal gedenkwaardige workshops en gastcolleges gegeven voor een enthousiast publiek van studenten en – veelal eveneens jonge – stafmedewerkers, afkomstig van verschillende faculteiten, binnen en buiten de UM.

In een necrologie noemt de NRC Hofstede ‘de scharrelprofessor die een baanbrekend standaardwerk schreef’. Dat ‘scharrelprofessor’ was een kwalificatie uit Geerts eigen koker. Hij zag zichzelf het liefst als iemand die buiten de gevestigde disciplines stond. Een generalist, die bruggen sloeg tussen specialismen als psychologie, antropologie en bedrijfskunde, zo kan men Hofstede typeren. De School of Business and Economics en de UM zijn Geert onnoemlijk veel dank verschuldigd. We wensen zijn nabestaanden alle sterkte met de verwerking van hun grote verdriet en zijn ervan overtuigd dat zijn wetenschappelijke nalatenschap vruchtbare resultaten zal blijven opleveren.

De persoon en het werk van Geert Hofstede worden herdacht tijdens een minisymposium dat wordt gegeven op 20 maart, van 14:00 tot 16:00 in de SBE Aula aan de Tongersestraat 53. Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk via deze link

Geert Hofstede

Lees ook