19 mei 2020

Mariolina Eliantonio en Paul Stephenson benoemd tot mededirecteuren van de UM Campus Brussel

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) heeft prof. dr. Mariolina Eliantonio en dr. Paul Stephenson met ingang van 15 augustus 2020 benoemd tot mededirecteuren van de UM Campus Brussel.