Manon Claeys, motivation mover en learning expert bij Alert!

Manons academische pad leidde haar naar preventie en welzijn op de werkplek. Een plek waar we de meeste tijd doorbrengen. De masteropleiding Occupational Health and Sustainable Work (OHSW) bracht de interventies aan het licht die bedrijven en beleidsmakers nodig hebben om werk duurzaam te houden. Haar baan als motivator ondersteunt nu die organisaties met persoonsgericht werkbeleid en educatieve trainingen.

Van gezond eten naar gezonde werkers

Manon ging van een bachelor in Voeding en Diëtetiek naar een master in Health Education and Promotion en een tweede master in Occupational Health and Sustainable Work (OHSW). "Dit lijkt misschien geen logisch pad, maar dat was het wel voor mij. Tijdens mijn bachelor was ik meer geïnteresseerd in preventie dan in een curatieve behandeling, dus gezondheidsbevordering was de volgende logische stap. Ik wist al dat ik me wilde richten op mensen op de werkplek, waar we het grootste deel van onze tijd doorbrengen, maar ik wilde breed beginnen en het dan inperken. Dus begon ik met Health Education and Promotion en eindigde ik met Occupational Health and Sustainable Work."

Manon leerde alles over gezondheidspreventie en gedragsverandering tijdens haar eerste master. Het was Occupational Health and Sustainable Work dat haar leerde hoe ze die kennis kon gebruiken ten voordele van organisaties en werkers. "Ik kreeg inzicht in de uitdagingen van bedrijven en organisaties, die heel divers kunnen zijn. Bijvoorbeeld inclusiviteit op de werkvloer, prestatiemanagement of zelfs de risico's van asbest en gehoorverlies." Manon sloot haar master Occupational Health and Sustainable Work af met een scriptie over de perspectieven en reacties van directe leidinggevenden bij burnout van medewerkers. Ze is erg trots te kunnen melden dat haar scriptie is gepubliceerd.

Onderzoek naar de preventie van burnout

Er zijn veel publicaties geweest over burnout en het effect ervan op werknemers. Het kwalitatieve onderzoek van Manon richtte zich op de opkomende fase van burnout wanneer een werknemer nog actief is en of en wanneer de directe leidinggevende het ziet aankomen. "We richtten ons op de onderwijssector en de gezondheidszorg in Vlaanderen, België en werkten met directe leidinggevenden die werkers hadden die na een burnout weer aan het werk gingen."

Het is niet gemakkelijk om te ontdekken wanneer iemand op weg is naar een burnout, omdat we de neiging hebben om onze werkgerelateerde stress te verbergen. "Maar als directe leidinggevenden de signalen wel oppikken, nemen ze een actieve rol aan. Dit wordt wel beïnvloed door de vraag of de leidinggevende al eerder ervaring heeft gehad met burnouts."

Het onderzoek van Manon is een eerste stap om de verdere ontwikkeling van vroege burnout symptomen te voorkomen. Met haar huidige werk als motivation mover en learning expert kan ze leidinggevenden blijven voorlichten over het omgaan met die symptomen en het streven naar gezond mensgericht werk.

Welzijn op de werkplek

Manon werkt voor twee zusterorganisaties die zich bezighouden met welzijn op de werkplek: Alert! en Impulsadvice. Alert! geeft cursussen en coaching op individueel en teamniveau en Impuls adviseert op groter organisatieniveau. Volgens Manon stromen de vragen om ondersteuning binnen: "Er is veel vraag naar ondersteuning vanuit allerlei organisaties, zoals bouw- en energiebedrijven, fabrieken, scholen, kinderdagverblijven, gezondheidsorganisaties en ga zo maar door. Ik geef vooral workshops over stress, weerbaarheid en het geven en ontvangen van feedback, maar ook over EHBO en veiligheid. De combinatie van al deze onderwerpen en het werken aan beleid op organisatieniveau houdt mijn werk erg interessant."

De grote vraag naar ondersteuning kan worden verklaard doordat organisaties zich meer bewust worden van de noodzaak om een werkplek te bieden waar werknemers zich veilig, gelukkig en gezond voelen. "Er worden nieuwe wetten doorgevoerd over het psychosociale welzijn van werknemers. De nieuwe generatie werkers eist ook een betere balans tussen werk en privé en heeft misschien andere behoeften dan vorige generaties." Deze hogere vraag zorgt voor werkzekerheid voor OHSW-afgestudeerden. "Je kunt in de academische wereld blijven of docent worden, of adviseur zoals ik. Het hangt allemaal af van de gebieden die je wilt verkennen."

kleine aanpassingen met een groot effect

Het grootste effect op het welzijn op het werk volgens Manon? Een duidelijk antwoord is erkenning. "Erkenning wordt niet altijd weerspiegeld in iemands salaris. Iemand waarderen en het werk dat hij of zij doet, kan een enorm effect hebben op mensen." Dus als je iemand voor je werkt of je ziet iemand op straat werken, maak dan zeker hun dag goed door ze een compliment te geven.