Lizzy Boots genomineerd voor Young Outstanding Researcher Award

De Young Outstanding Researcher Award is een talentprijs voor jonge onderzoekers die uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties combineren met grote maatschappelijke relevantie op het gebied van dementie in Nederland. Naast de prijs ontvangt de winnaar 100.000 euro om het dementieonderzoek voort te zetten. De prijs wordt uitgereikt door Alzheimer Nederland.

Dr. Lizzy Boots is psycholoog en werkt sinds 2012 als onderzoeker bij het Alzheimer Centrum Limburg (onderdeel van Universiteit Maastricht/MUMC+). Haar onderzoek richt zich op het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers van mensen met dementie.

Partner in Balans biedt ondersteuning tijdens de pandemie en daarna
De corona pandemie maakte ondersteuning op afstand noodzakelijk, maar ook daarna blijft het zoeken naar oplossingen voor de steeds groter wordende groep mensen met dementie en hun naasten. Om ondersteuning te kunnen blijven bieden, onderzoekt Lizzy geschikte methoden, zoals de online cursus Partner in Balans. Door de cursus ervaren mantelzorgers meer zelfvertrouwen en controle, wat een positief effect heeft op hun kwaliteit van leven. 

Bekijk de video van Alzheimer Nederland waarin dr. Lizzy Boots meer uitleg geeft over haar project.

Lees ook

  • Roberta Haar en Hylke Dijkstra ontvingen beiden een EU Horizon-beurs van 3 miljoen euro voor onderzoek naar multilateralisme. "Ik vroeg Hylke of hij met mij wilde samenwerken. Zijn antwoord was 'nee'," zegt Roberta Haar lachend. "Het was nog maar twee maanden voor de deadline," protesteert Hylke...

  • Tijdens zijn afscheidscollege heeft Jos Lemmink, hoogleraar Marketing and Service Innovation, de Tanspenning ontvangen, de hoogste UM-onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de universiteit. 

  • Op 30 mei 2024 opende MERIAN het Art & Science Lab bij University College Maastricht. De ruimte aan de Heksenstraat 8 is ingericht voor verschillende doeleinden, waaronder vergaderingen, lessen, tentoonstellingen, optredens en een werkruimte voor een aantal van onze promovendi.