Afsluiting succesvol samenwerkingsproject met provincie

Limburgse economie heeft baat bij bètawetenschappen

Sinds 2010 heeft Universiteit Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg stevig geïnvesteerd om het aanbod aan bètawetenschappen te vergroten. De positieve resultaten hiervan zijn onder andere zichtbaar via de Brightlandscampussen. De afsluiting van het project, genaamd ‘Versterking natuurwetenschappen’ is feestelijk gemarkeerd met de onthulling van een kunstwerk.

Kennis gedreven economie

De oprichting van de Universiteit Maastricht is geworteld in de behoefte aan verdere regionale economische ontwikkeling. Eén van de belangrijkste drijfveren in de continue doorontwikkeling van academisch onderwijs en onderzoek in Limburg is de compensatie van de mijnsluiting en de transformatie naar een volwaardige kennis gedreven economie.

Universiteit Maastricht heeft grote stappen gezet met de ontwikkeling van welhaast alle wetenschappelijke disciplines, waarbij de natuurwetenschappen en de ingenieurswetenschappen de kroon vormen op het huidige kennisaanbod. De totstandkoming van deze twee disciplines is mede gedreven door de behoefte van industriële partijen in Limburg. De natuurwetenschappen behelzen scheikunde, natuurkunde, biologie, en al haar afgeleide disciplines.

De basis is gelegd

In de eerste fase van het project zijn een vijftal zogenaamde ‘deliverables’ ontwikkeld: drie opleidingen en twee onderzoeksgroepen, die een stevige basis vormen voor de natuurwetenschappen in Limburg:

Het positieve effect van bovengenoemde program­ma’s heeft geleid tot een verbreding van het aanbod binnen de natuurwetenschappen.

Zonder het project Versterking Natuurwetenschappen was er nooit een (echte) bèta-techniek faculteit in Limburg gekomen. Die hebben we nu wel. We zijn inmiddels zelfs een onmisbare schakel in het Nederlandse landschap. De faculteit is een katalysator van, en inspiratie voor, een waaier aan initiatieven.  

Decaan Faculty of Science and Engineering Thomas Cleij

Nationale en internationale uitstraling

Studenten en onderzoekers van Universiteit Maastricht dragen inmiddels bij aan langetermijn-projecten die Limburg en de Euregio internationaal op de kaart zetten, zoals:

  • ETpathfinder in Maastricht, een proeftuin voor het ontwikkelen van technologie voor nieuwe zwaartekrachtsgolfdetectoren, waaronder de Einstein Telescoop
  • Brightsite en het Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) in Sittard-Geleen, op weg naar een klimaatneutraal Chemelot
  • Brightlands Future Farming Institute in Venlo, oplossingen voor duurzame voedselproductie

Met de Versterking Natuurwetenschappen hebben Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg een aanzienlijke hoeveelheid aan directe en indirecte banen gecreëerd in de bèta-hoek. De Faculteit Science and Engineering zelf telt zo’n 470 medewerkers.  Met haar 3700 studenten draagt de faculteit aanzienlijk bij in het verlichten van de druk op de krappe arbeidsmarkt voor bèta en techniek in onze regio.

Nieuwe opleidingen met impact

De afgelopen jaren startten ook nieuwe bacheloropleidingen in Circular Engineering, Business Engineering en Computer Science. Het zijn stuk voor stuk opleidingen die belangrijke uitdagingen zoals duurzaamheid en digitalisering van onze maatschappij beschouwen.

Bovengenoemde ontwikkelingen waren niet mogelijk geweest zonder de initiële en substantiële investering in de versterking na­tuurwetenschappen door de universiteit en Provincie Limburg. De verwachting is dat de regionale impact van de versterking van de natuurwetenschappen op deze manier alleen nog maar zal toenemen.

Op deze fundering bouwt de Faculty of Science and Engineering de komende jaren een essentiële wetenschaps- en onderwijsbasis, die bijdraagt aan oplossingen voor de transities die Limburg, Nederland, Europa en zelfs de wereld zullen doorlopen. Hoe ziet onze voedselproductie er in de toekomst uit? Hoe gaan we om met de grondstoffentransitie? Wat voor impact hebben AI en robotica op bijvoorbeeld de gezondheidszorg? Hoe krijgen voornoemde transities een plek in onze regio en in het dagelijks leven? Om hieraan bij te dragen heeft de faculteit stevige groeiambities op de Brightlands-campussen.

“De belangrijkste ambitie van zowel de Provincie Limburg als de Universiteit Maastricht is van meet af aan geweest om te zorgen dat door middel van de investeringen in Versterking Natuurwetenschappen een vliegwiel gecreëerd zou worden voor spin-offs in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde sector. Om er op die manier voor te zorgen dat onze economie vitaal blijft, er een goed klimaat is voor ondernemers en het prettig werken is in Limburg. De resultaten laten zien dat hier in grote mate aan tegemoet is gekomen en het project o.a. een bijdrage heeft geleverd aan de Limburgse reputatie als ‘Top technologische regio’.”

Gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders

Lees ook