11 juli 2018

Lim­burg en Nor­drhein-West­fa­len aan de slag met grens­vraag­stuk­ken

Deze week hebben een tweetal ontmoetingen plaatsgevonden tussen gedeputeerde dr. Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en zijn ambtgenoot minister prof. dr. Andreas Pinkwart van Nordrhein-Westfalen. Gedeputeerde Van den Akker gaf tijdens deze ontmoetingen aan in de toekomst meer samenwerking tussen Nordrhein-Westfalen en Limburg te willen bewerkstelligen.

 Samen met een grote buurman als Nordrhein Westfalen en kennisinstituten zoals Maastricht University en RWTH in Aken kan de Euregio alleen maar sterker worden als er ook internationaal wordt samengewerkt op het gebied van innovatie.  
 

- Gedeputeerde Van den Akker

Tijdens de werkbezoeken werd afgesproken een nauwere samenwerking te onderzoeken.

Door: Provincie Limburg