8 maart 2018

Keuzegids Masters 2018

Uit de Keuzegids Masters 2018, die vandaag werd uitgebracht  blijkt dat de masterprogramma’s van de Maastrichtse rechtenfaculteit zoals elk jaar goed worden gewaardeerd. En hoewel dit jaar er geen masteropleiding op de eerste plaats staat, zijn de onderlingen verschillen klein en blijft de waardering voor onze docenten en de inhoud van de opleidingen groot.
 

FL_Keuzegidsmasters2018

Bij de algemene juridische masters (categorie Rechtsgeleerdheid – Rechten) zakt  de master Nederlands Recht een aantal plaatsen. Opvallend is dat geen enkel programma in deze categorie bovengemiddeld scoort. De wetenschappelijke vorming en de praktijkgerichtheid zijn bij alle Nederlands Recht opleidingen een punt van aandacht. In de categorie Internationaal Recht recht zakt de master European Law School een trede naar de derde plaats maar behaalt wel dezelfde score als vorig jaar (70 punten ). Studenten zijn net als andere jaren zeer tevreden over de kwaliteit van de docenten, de begeleiding, de inhoud van de opleiding en de studeerbaarheid.

“European Law School van Maastricht en Groningen krijgen ook complimenten voor het programma; het is samenhangend en goed op niveau” volgens de Keuzegids.

De master Globalisation and Law behaalt dit jaar twee punten meer in de totaal score (62 ten opzichte van 60 in 2017) maar zakt desondanks op de ranglijst. Goede punten van deze opleiding zijn volgens onze studenten de kwaliteit van de docenten en de studeerbaarheid van het programma. En tenslotte, in de categorie Criminologie en Veiligheid stijgt de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging naar een verdienstelijke tweede plaats maar blijft de wetenschappelijke vorming wel een aandachtspunt.

De onafhankelijke Keuzegids Masters beoordeelt en vergelijkt de kwaliteit van masteropleidingen en helpt studenten bij het kiezen van een vervolgopleiding. De Keuzegids baseert haar oordeel voor 70% op de mening van studenten en voor 30% op oordelen van de NVAO, de landelijke keuringsinstantie voor het hoger onderwijs.

Dit zijn uiteraard niet al onze master programma’s, de volledige resultaten kun je vinden op de website van de Keuzegids.