ITEM Nieuws

ITEM neemt deel aan Expertpanel over grensoverschrijdend mechanisme

 

Op 18 oktober 2018 was Martin Unfried van Expertisecentrum ITEM aanwezig bij het Europees panel georganiseerd door de ALDE-Fractie, inzake het grensoverschrijdend mechanisme.

Europees Expert Panel
Senior onderzoeker van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, Martin Unfried, nam op uitnodiging van de rapporteur voor de EU-verordening Matthijs van Miltenburg, deel aan het Europees panel van deskundigen inzake de verordening betreffende het grensoverschrijdend mechanisme georganiseerd door de ALDE-Fractie in het Europees Parlement: 'The EU without borders - the potential of the European Cross Border Mechanism'. Unfried besprak hierbij het karakter en de mogelijke toegevoegde waarde met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, DG Regio en andere deskundigen.

Grensoverschrijdende mechanisme
Unfried gaf een vrij positief oordeel over het voorstel van de Europese Commissie voor een grensoverschrijdend mechanisme. Hij steunde het ontwerpverslag van de heer Van Miltenburg: het gebruik van de verordening en het mechanisme in het geval van een bepaalde grensbelemmering moet voor de lidstaten vrijwillig zijn. Door dit nadrukkelijker te benadrukken zou een deel van de angst in de lidstaten weggenomen kunnen worden. Er moet echter geen opt-out zijn voor een specifieke grensregio, maar een duidelijke procedure voor een beoordeling per geval. Op die manier zou de verordening in de eerste plaats de positie van initiatiefnemers van nieuwe grensoverschrijdende projecten die met juridische belemmeringen worden geconfronteerd, kunnen verbeteren en een duidelijke procedure voor hun verzoek kunnen vaststellen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar de positie van gemeenten en andere overheidsorganen in een grensregio en zou zeker nuttig zijn, bijvoorbeeld in de Nederlandse provincie Limburg.

Grensoverschrijdend coördinatiepunt
Zelfs als de lidstaten er de voorkeur aan geven om juridische grensoverschrijdende problemen op te lossen door gebruik te maken van hun eigen instrumenten, zou een toekomstig grensoverschrijdend coördinatiepunt een belangrijke adressaat en onderdeel van het bestaande grensoverschrijdende governancesysteem kunnen zijn. Ook in de Benelux (of in de Nederlands-Duitse situatie), waar al een grensoverschrijdend governancesysteem is ontwikkeld en waar bepaalde instrumenten voor de aanpassing van de wetgeving bestaan, zou het EU-mechanisme een toegevoegde waarde kunnen hebben en een aanvulling kunnen vormen op het reeds bestaande grensoverschrijdende instrumentarium. Unfried hoopt dat de lidstaten die nog steeds sceptisch zijn (waaronder misschien ook de Nederlandse regering) de toegevoegde waarde van de voorgestelde verordening zullen ontdekken.

Lees ook

  • Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen in Nederland. We stemmen dan voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenst aan een buurland. Grensoverschrijdende samenwerking en een oog voor grensregio’s is dan ook extra belangrijk. Volgens de...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is onlangs verhuisd naar een tweede gebouw, omdat zij geen ruimte meer had in het Oud Gouvernement. De nieuwe locatie - Huis Hustinx - ligt pal naast het bestaande faculteitsgebouw. De twee worden gescheiden door een (niet zo aantrekkelijke) parkeerplaats. Daarom...

  • >Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens...

Meer nieuws