ITEM Nieuws

ITEM Cross-border portal gelanceerd

 

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM ondersteunt en bevordert - vanuit de wetenschap - het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving. Dankzij een nieuw gelanceerd grensoverschrijdend portaal kan de samenleving gebruik maken van ITEM's onderzoek. Het ITEM cross-border portal werd op 24 september 2018 tijdens de GIPTOGETHER-bijeenkomst van grensinfopunten in Eupen gelanceerd.

ITEM's "cross border portal" heeft een tweeledige functie: het biedt een kennisbank voor grensoverschrijdende kwesties en een databank voor de ITEM-casuïstiek (real life cases).

Een nieuw thuis voor de ITEM casuïstiek (real life cases): Ervaart u problemen die uw mobiliteit over de grens belemmeren of die grensoverschrijdende samenwerking hinderen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheid, toegang tot onderwijs, migratiewetgeving of belastingen? Dienen deze problemen vanuit wetenschappelijk oogpunt te worden bekeken? Dien dan uw casus in via het ITEMcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl.

Indien u geïnteresseerd bent in eerdere analyses van ITEM kunt u geanonimiseerde casussen vinden in de databank voor casuïstiek binnen de ITEM kennisbank.

De ITEM-kennisbank heeft een hoogwaardige en unieke inhoud op het gebied van diploma-erkenning, pensioenen, sociale zekerheid en belastingen in grensoverschrijdend verband.

ITEM Cross-border Portal - real life cases indienen

Dient u real life cases in bij ITEM? Of bent u geïnteresseerd in de antwoorden van ITEM op real life cases? Het ITEM cross-border portal is de centrale plaats om casuïstiek in te dienen en te lezen over oplossingsrichtingen voor zaken in grensoverschrijdende verband.

Het ITEM Cross-border Portal is te bereiken via itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl

Leest u bijvoorbeeld meer over:
derdelanders (met een niet-EU-nationaliteit) die als grensarbeider werkzaam zijn;
de erkenning van kwalificaties van gymleraren in Nederland en België;
de duur van de erkenning van kwalificaties.

Lees ook

Meer nieuws