Inkomen na ongeval op werk niet goed beschermd

'Nederland is echt een uitzondering in Europa op dit vlak', zegt Malva Driessen, docent Sociaal Zekerheidsrecht aan de Universiteit Maastricht en een van de onderzoekers. 

De inkomensbescherming van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten in Nederland blijft achter bij de internationale normen. Dat schrijven wetenschappers verbonden aan de Universiteit Maastricht in een onderzoeksrapport. Volgens hen voldoet de schadecompensatie bij beroepsrisico's niet aan de eisen van de internationale arbeidsorganisatie ILO, onderdeel van de Verenigde Naties.

Lees het volledige artikel.

Lees ook

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...