Hoofdrolspeler in het Europese Parlement

Alumnus Jeroen Lenaers had als beginnend student geen idee wat je met Europese Studies zou kunnen en rolde zogezegd de internationale politiek in. Afgelopen jaar werd hij door VoteWatch Europe verkozen tot de op politiek gebied invloedrijkste Nederlandse Europarlementariër. "Europarlementariërs hebben een enorme invloed op wetgeving, dat is ook het mooie van het vak."

Hij vindt het een beetje gênant om te vertellen. Maar toen Jeroen Lenaers in zijn eerste studiejaar Europese Studies de afkorting MEP hoorde, wist hij niet wat dit betekende. Nu, bijna twintig jaar later, is hij warempel zelf een MEP, een Member of the European Parliament. "Ik had absoluut geen idee wat je met de studie zou kunnen. Ik deed en doe ook niet aan strikte carrièreplanning. Als dan iets niet lukt, is de kans op teleurstelling groot. Bovendien zie je onderweg de kansen niet, de aftakkingen van dat carrièrepad, omdat je zo gefocust bent op de voortgang van dat pad."

Hij rolde dus als het ware de politiek in omdat zich onverwacht een kans voordeed: een vrijgekomen stageplek bij de Nederlandse Europarlementariër Ria Oomen. In 2014 trad hij in haar voetsporen als lid van de christendemocratische EVP-fractie. En dat dit hem goed af gaat, is zacht uitgedrukt. Afgelopen jaar werd hij door VoteWatch Europe verkozen tot de op politiek gebied invloedrijkste Nederlandse Europarlementariër van 2021.

Hans van Vinkeveen (tekst), Jeroen Lenaers (fotografie)
lenaers

Eerlijke arbeidsmarkt

lenaers

Gevraagd naar de hoogtepunten noemt Lenaers eerst de mooie momenten, die waarop hij hulp kan geven aan individuele burgers met problemen op het gebied van sociale zekerheid of belastingen. Een hoogtepunt vindt hij zijn bijdrage aan de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit, die een eerlijke arbeidsmarkt tot stand wil brengen. Daarnaast was Lenaers nauw betrokken bij het moderniseren van bestaande en het opzetten van nieuwe grote Europese informatiesystemen, waarmee politie- en justitiesamenwerking aanzienlijk wordt verbeterd. "Ik ben heel trots dat ik hierin een hoofdrol heb mogen spelen."

Het zijn voorbeelden van de volgens hem aanzienlijke macht van het Europees Parlement. "Europarlementariërs hebben een enorme invloed op wetgeving, dat is ook het mooie van het vak. Die macht is veel directer en inhoudelijker in vergelijking met bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Je kunt concrete wetten echt in een bepaalde richting duwen." Dat Europese besluitvorming altijd traag zou gaan bestrijdt hij. "Het Europese Corona Certificaat bijvoorbeeld kwam binnen enkele maanden tot stand. Als de politieke wil er is, kan het snel gaan. Vervelend is alleen dat de lidstaten pas iets doen als de nood echt aan de man is."

Voorbeeldfunctie

lenaers

Van nood is zeker sprake als het om migratie en klimaatverandering gaat. Is Europa hiertegen wel opgewassen? Lenaers: "Ja, maar voor beide geldt dat zij dit niet alleen kan en de lidstaten moeten dit ook echt willen. Migratie moet mondiaal worden opgelost. Maar als je op het wereldtoneel een rol wilt spelen moet je in eigen huis de zaken op orde hebben en dat is nu niet het geval." Voor het klimaat geldt dit nog meer. "Het is daarom goed dat Europa hier een voortrekkersrol op zich neemt en een voorbeeldfunctie vervult. Als je zelf geen verantwoordelijkheid neemt, kun je anderen ook niet daarop aanspreken."

Maar even zo goed zijn zulke kwesties een potentiële splijtzwam. Europa is volgens Lenaers economisch en op handelsgebied een sterke macht, maar door de onderlinge verdeeldheid kwetsbaar. Dat buiten andere landen uit. "Het is de strategie van Poetin en nu weer van Loekasjenko van Wit-Rusland, een dictator die migratie inzet als hybride oorlogsvoering. Het vergt telkens een enorme bereidheid van de nationale regeringen om eenheid te vinden, maar ik snap dat deze ontwikkeling in een tempo moet gaan waarin iedereen mee kan gaan. Overrule je lidstaten dan raakt dit de houdbaarheid van de samenwerking op de langere termijn."

Lees ook

  • Na jaren van turbulentie, heeft het leven van alumna Lea Vink een vlucht genomen in Wenen. Ze kan er nieuwe stappen zetten in haar loopbaan op het kruispunt van luchtvaart en organisatiepsychologie. Ook op persoonlijk gebied lacht het geluk haar toe sinds haar transitie van man naar vrouw.

  • Zelfstandig besluiten nemen bij vergelijkbare situaties doen computers al volop. Maar kunnen zij ook kennis toepassen op nieuwe feiten? Mark Winands, de kersverse hoogleraar Machine Reasoning bij het Department of Advanced Computing Sciences (DACS), ontwikkelt rationeel handelende computerprogramma...

  • Bedrijfsleven en overheden zijn naarstig op zoek naar specialisten en managers die verstand hebben van én datamanagement én cybersecurity én privacywetgeving. Een zeldzame combinatie en reden voor het aan de Universiteit Maastricht verbonden European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC) om een...

Meer nieuws