Hoge score Maastricht in Europese Moot Court

Van 28 februari tot 2 maart nam het team uit Maastricht deel aan de regionale finale van de European Law Moot Court die gehouden werd in Athene, in de National and Kapodistrian University. De zaak van dit jaar ging over de onafhankelijkheid van rechters in een EU rechtstaat in een artikel 7-procedure die kan leiden tot sancties bij een schending van de waarden van de rechtsstaat en de democratie. Het ging tevens over de hiërarchie tussen nationale rechtbanken en de spanning tussen aanzetten tot haat en vrijheid van meningsuiting.

elmc

Het Maastrichtse team, bestaande uit Samantha Scarpa Ferraglio, Eva Bukaiová en Jonah Thompson, deed het uitstekend in deze prestigieuze, tweetalige (Frans/Engels) pleitwedstrijd. Na een topprestatie in de regionale finale eindigden ze tenslotte als tweede. Tim Ceurremans, die de rol van vertegenwoordiger van de Commissie op zich had genomen, scoorde even hoog als het team en leverde daarmee ook een geweldige prestatie.

Na de wedstrijd kreeg het team lof toegezwaaid van de juryleden voor hun uitstekende analytische en pleitvaardigheden. Hun coach Pauline Melin benadrukte de sterke persoonlijkheid en hoge mate aan toewijding en vriendelijkheid van elk van de teamleden.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws