Hoge kwaliteit darmkankeronderzoek in Zuid-Limburg

Darmkankeronderzoek in Zuid-Limburg is van hoge kwaliteit. Dit komt door de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan de maag-darm-lever-artsen die het onderzoek verrichten. Dit is een van de conclusies van een studie in het kader van het proefschrift van Chantal le Clercq, assistent in opleiding aan Maastricht UMC+ naar het verbeteren van kijkonderzoek bij darmkanker. Zij heeft een aantal aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar darmkanker nog verder te verbeteren. De studie levert haar internationaal veel aanzien op. In oktober 2015 ontving zij hiervoor de MLDS Award 2015, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. Een andere studie in haar proefschrift gaat over de naamgeving van interval darmkanker. De adviezen die zij naar aanleiding van deze studie doet over de naamgeving zijn overgenomen door het RIVM. 

Hoge kwaliteit

Voor haar onderzoek heeft zij patiënten met de diagnose darmkanker onderzocht die tussen 2001 en 2010 in Zuid-Limburg (Maastricht, Heerlen, Sittard) zijn gediagnosticeerd. Een aantal van hen, 3%,  hadden minder dan 5 jaar geleden een coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm) gehad zonder dat daar destijds kanker was gezien. Dit noemen we postcoloscopie kanker. Opmerkelijk was dat dit percentage een stuk hoger is in Noord-Amerika, namelijk 9%. Dit komt onder andere omdat in Nederland met name gespecificeerde maag-darm-lever-artsen dit onderzoek uitvoeren. Aan deze artsen worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Le Clercq: “Natuurlijk is er nog ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek. Bij de patiënten waar we postcoloscopie kanker hebben aangetroffen is het in de meerderheid van de gevallen gerelateerd aan technische factoren. Bewustwording en training van de endoscopisten kan ervoor zorgen dat die 3% nog omlaag gaat en postcoloscopie kanker voorkomen kan worden. Er is bewust gekozen voor Zuid-Limburg omdat hier de minste migratie van mensen plaatsvindt; de onderzoekspopulatie blijft dus vrijwel gelijk.

Darmkanker of postcoloscopie kanker

In een andere studie die deel uitmaakt van haar proefschrift heeft ze onderzoek gedaan naar de naamgeving van interval darmkanker of postcoloscopie kanker. De aanbevelingen in haar studie zijn direct toegepast in de Nederlandse medische praktijk en overgenomen door het RIVM in het Nederlandse Bevolkingsonderzoek Darmkanker.

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Het ontstaat uit poliepen die langzaam uitgroeien tot kanker. Wanneer op tijd een poliep gevonden en verwijderd wordt, kan darmkanker in principe voorkómen worden. Jaarlijks wordt darmkanker bij 15.000 mensen gediagnosticeerd en sterven 5000 mensen aan de gevolgen van darmkanker. In 2014 is het Bevolkingsonderzoek Darmkanker gestart met als doel darmkanker en poliepen in een vroeg stadium opsporen zodat er minder mensen sterven aan darmkanker.

Lees ook