Hoe verbeelden wij? ERC Advanced Grant voor Prof. dr. Rainer Goebel (FPN)

Prof. dr. Rainer Goebel (Faculty of Psychology and Neuroscience) heeft een ERC Advanced Grant van €2,5 miljoen binnen gehaald voor zijn onderzoeksproject Reading the Mind’s Eye: AI inspired personalised brain models of mental imagery. Goebel is een van de 255 onderzoekers (uit 1829 aanvragen in alle vakgebieden) in Europa die de subsidie heeft ontvangen, en hij is een van de weinige onderzoekers die deze subsidie twee keer heeft ontvangen. 

De Mind’s Eye

Goebel's onderzoek richt zich op het begrijpen van de Mind’s Eye, oftewel ons vermogen om denkbeeldige of herinnerde scènes te visualiseren. Hoe creëren we mentale beelden? En waarom zijn sommige mensen daar beter in dan anderen? Ondanks uitgebreid onderzoek ontbreekt nog steeds het inzicht in een overkoepelend mechanisme dat mentaal verbeelden verklaart. 

Goebel is geïnteresseerd in hoe verschillende hersengebieden betrokken zijn bij mentale beeldvorming en hij stelt een nieuw perspectief voor: mentale beeldvorming beschouwen als een gepersonaliseerd computationeel proces dat rekening houdt met individuele hersenkenmerken.

Mind's Eye

Tekst naar beeld

Tekst of gedachte naar beeld: denk aan een roze olifant op een fiets. Goebel onderzoekt hoe onze hersenen deze conversie uitvoeren in feedback pathways, met behulp van methoden zoals fMRI (functional magnetic resonance imaging) met hoge resolutie en TMS (transcranial magnetic stimulation). TMS zal individuele hersengebieden die betrokken zijn bij mentale beelden tijdelijk uitschakelen om hun causale betrokkenheid te ontdekken. Tijdens dit proces wil hij er ook achter komen hoe corticale feedback-lagen van de hersenen communiceren met feedforward-lagen in dit proces en welke delen van mentale beelden bewust versus onbewust zijn. 

Artificial Intelligence

In de wereld van kunstmatige intelligentie heeft tekst-naar-beeld software een virtueel voorbeeld van de Mind’s Eye gecreëerd. Deep learning-modellen zoals Midjourney en Dall-E zetten al tekst om in afbeeldingen. Op dit moment wordt echter nog niet begrepen hoe deze conversie precies gebeurt. Als Goebel de mechanismen die de hersenen gebruiken beter begrijpt, kan hij dit vergelijken met de huidige AI-tekst-naar-beeld-modellen en een nieuwe, transparantere versie bouwen waarvan we de innerlijke werking wel begrijpen.

Het brein trainen

"Als we het mechanisme begrijpen, kunnen we de hersenen ook trainen om beter te verbeelden!" Goebel wil zijn bevindingen implementeren om het voorstellingsvermogen van mensen te vergroten. Veel therapeutische interventies maken gebruik van mentale beelden om emoties en zelfs trauma's te verwerken. "Voor patiënten die moeite hebben met verbeelden, zouden deze trainingen van groot nut kunnen zijn".

The brain goebel

Eerste stappen

Nu de subsidie is toegekend, kan Goebel de eerste stappen zetten om zijn team samen te stellen en aan de slag te gaan. De komende 5 jaar zal dit project beginnen met het ontrafelen van de geheimen achter de Mind’s Eye.

 

Tekst en fotografie: Thom Frijns

Lees ook

  • Professor Fred Zijlstra is set to retire in May. How does he look back on his career? What is his take on current developments in the field of work and organisational psychology? And how can we, as a society, best organise work—now and in the future?

  • Elia Formisano, hoogleraar Neural Signal Analysis aan de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, heeft onlangs een artikel gepubliceerd in Nature Neuroscience, in samenwerking met Bruno Giordano van de Université Aix-Marseille, Frankrijk, en Michele Esposito, Giancarlo Valente. De titel van het...

  • Dr. Brenda Erens behaalde recent haar PhD aan de Faculty of Psychology and Neuroscience. Wij spraken over haar werk en aankomende uitdagingen.