11 september 2017
Twee Maastrichtse publicaties leveren stevig bewijs

Hart- en vaatziekten versnellen achteruitgang hersengezondheid

Mensen met hart- en vaatziekten vertonen een versnelde achteruitgang van het denkvermogen naarmate ze ouder worden. Met name vaatvernauwingen leveren een groter risico. Dat blijkt uit twee onderzoeken uitgevoerd door het Maastricht UMC+. Zo werd onderzoek gedaan onder bijna tweeduizend mensen, waarbij twaalf jaar lang naar de relatie tussen hart- en vaatziekten en de hersengezondheid werd gekeken. De bevindingen van de Maastrichtse wetenschappers zijn recent gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften European Heart Journal en PLOS ONE.