Grip op psychische klachten met nieuwe app PsyMate

Persbericht Provincie Limburg

Vanuit de maatschappelijke opdracht te werken aan een gezonde en vitale samenleving, ondersteunt de Provincie Limburg van harte het project ‘Zelfregulatie met mobile Health (mHealth) technologie in de Gezondheidszorg’. Doel van dit project is de zelfredzaamheid van mensen op het gebied van geestelijke gezondheid te verhogen en het zelfstandig functioneren te bevorderen. Het project is een initiatief van de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. De provincie draagt bij aan de productiekosten van de app met een financiële bijdrage van ruim 92.000 euro.

Zorg via mobiele aparaten

De Universiteit Maastricht heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan technologische vernieuwing op het gebied van mHealth, zorg via mobiele apparaten zoals smartphones. Zo is er een app ontwikkeld waarmee mensen hun psychische problemen in kaart kunnen brengen. Het blijkt dat ze daardoor zelf meer grip krijgen op de klachten en aan hun herstel kunnen werken.

Prof. Dr. Jim van Os, hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit Maastricht: “Na het downloaden van de app - PsyMate genoemd - op een telefoon kan iemand meteen aan de slag. PsyMate vraagt op verschillende momenten op de dag hoe het op dat moment gaat. ‘Waar ben je? Met wie? Wat doe je? In hoeverre ervaar je gevoelens van stress, boosheid of verdriet? Heb je honger, slaap, zin in sigaretten?’ Door de vragen in te vullen krijgen mensen grip op hun gevoelens. Wanneer gaat het goed en wanneer juist niet? Daardoor kan iemand zelf eerder bijsturen of aan de bel trekken bij een behandelaar. De rapportages zijn helder en concreet: ‘op maandag heb ik altijd veel last van stress’ of ‘ik voel me beter als ik met anderen samen ben’.

Zorginnovatie

De Provincie Limburg ziet het als een gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat mensen zo gezond mogelijk zijn en blijven. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de zogenoemde Sociale Agenda, die inzet op een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, waarin mensen de vrijheid hebben om in hun eigen omgeving hun ambities kunnen waarmaken waarin mensen elkaar daarbij ondersteunen en solidair zijn met elkaar.

Hiervoor stimuleert en faciliteert zij innovaties in de zorg, die ontwikkeld en uitgevoerd worden om de gezondheidssituatie van Limburgers te bevorderen. De Provincie bundelt de kennis en ervaring en steunt goede voorbeelden.

De ontwikkeling en productie van PsyMate sluit daar nauw bij aan. Gedeputeerde Werk & Welzijn Marleen van Rijnsbergen juicht deze innovatie toe: “We leven in een digitaal tijdperk. Het inzetten van mobiele apparaten als hulpmiddel binnen de gezondheidszorg is een mooie ontwikkeling. Patiënten houden zelf een deel van de regie over hun gezondheid in handen en dat draagt bij aan hun zelfredzaamheid. Het zelfstandig kunnen blijven van burgers, ook bij een minder goede gezondheid komt hoog op de Sociale Agenda die ik begin 2016 zal presenteren”.

Voor de app wordt specifieke inhoud ontwikkeld. De app wordt ook zo geprogrammeerd dat in de toekomst mensen met verschillende psychische klachten ondersteund kunnen worden. De provinciale bijdrage wordt gebruikt om de productiekosten te dekken en omvat ruim 92.000 euro. Verwacht wordt dat de app eind 2016 beschikbaar is via http://www.psymate.eu/.

Lees ook