Students going the extra mile

Geneeskundestudent is 'flying high' bij het Defensity College

Simon Cornelissen is niet alleen masterstudent Geneeskunde. Naast zijn drukke curriculum is hij vaandrig bij Defensie, hier werkt hij twee dagen per week als werkstudent bij het Defensity College en doet hij onderzoek naar het effect van hoge G-krachten op de longen en dan specifiek naar het na-effect hiervan.

“Een stukje wetenschap wat we niet hebben, maar wel graag heel graag zouden willen hebben. De piloten gaan tot het uiterste van wat lichamelijk mogelijk is.” Dit onderzoek en de piloten bijstaan bij hun training vindt Simon het mooiste dat er is.

Lees ook

  • Met het project ‘About not being an Einstein’, mogelijk gemaakt door een beurs van het Diversity & Inclusivity Office, wil Anke Smeenk binnen de Universiteit Maastricht zorgen voor meer (h)erkenning van hoogbegaafdheid.