22 juli 2020

Europees netwerk gaat nieuwe generatie wiskundigen opleiden om biologie te modelleren

14 onderzoeksinstituten en nog eens 15 partnerorganisaties zullen vanaf medio 2021 over grenzen heen samenwerken. Vanaf dan zetten ze zich gezamenlijk in om een nieuwe generatie evolutionaire speltheoretici op te leiden. De Europese Commissie heeft bijna 4 miljoen euro toegekend aan het initiatief, wat EvoGamesPlus is gedoopt en wordt gecoördineerd door Dr. Kateřina Staňková van het Department of Data Science and Knowledge Engineering.

​…en het onderzoeksveld verder ontwikkelen

Naast het opleiden van een nieuwe generatie wetenschappers zal het onderzoek binnen EvoGamesPlus ook bijdragen aan het bouwen van realistischere modellen van biologische populaties.

Het netwerk gaat zich richten op het vinden van manieren waarmee sociale relaties en lokatiegegevens in de wiskundige modellen te betrekken zijn. Daarnaast zal het team methoden ontwikkelen om biologische systemen te bestuderen terwijl ze zich aanpassen aan veranderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tumor die recent aan een medicijn is blootgesteld. EvoGamesPlus richt zich verder op twee toepassingen: het maken van modellen voor epidemiologie alsmede voor kanker en de behandeling daarvan.

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Programme van de Europese Unie en valt onder Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 955708.

Lees verder:

EvoGamesPlus is een zogenaamd ‘Innovative Training Network’ (ITN) en wordt gefinancierd binnen het Marie Skłodowska-Curie Actions framework van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Het netwerk gaat medio 2021 van start en bestaat uit 14 Europese onderzoeksinstituten, plus nog eens 15 partnerorganisaties.