Europees netwerk gaat nieuwe generatie wiskundigen opleiden om biologie te modelleren

14 onderzoeksinstituten en nog eens 15 partnerorganisaties zullen vanaf medio 2021 over grenzen heen samenwerken. Vanaf dan zetten ze zich gezamenlijk in om een nieuwe generatie evolutionaire speltheoretici op te leiden. De Europese Commissie heeft bijna 4 miljoen euro toegekend aan het initiatief, wat EvoGamesPlus is gedoopt en wordt gecoördineerd door Dr. Kateřina Staňková van het Department of Data Science and Knowledge Engineering.

Evolutionaire speltheorie richt zich op het maken van wiskundige modellen, die biologische interacties zoals die van kankercellen, dierenpopulaties en groepen mensen helpen begrijpen. Dergelijke wiskundige modellen worden bijvoorbeeld toegepast bij kankertherapie, voor de bestrijding van landbouwplagen en in de epidemiologie. 
 

De volgende generatie opleiden…

Het EvoGamesPlus-netwerk zal 15 promovendi uitrusten met de benodigde kennis om het onderzoeksveld uit te breiden en door te ontwikkelen.

De complexiteit van biologische systemen – waarbij factoren als evolutie, sociale verbanden, tijd en plaats allemaal een rol spelen –  vraagt om hoogopgeleide, maar tegelijkertijd veelzijdige wetenschappers die de natuur nauwkeurig in een model kunnen vangen. De 15 jonge onderzoekers van EvoGamesPlus worden daarom opgeleid in wiskundig modelleren, biologie, computerwetenschappen en data-analyse.

​…en het onderzoeksveld verder ontwikkelen

Naast het opleiden van een nieuwe generatie wetenschappers zal het onderzoek binnen EvoGamesPlus ook bijdragen aan het bouwen van realistischere modellen van biologische populaties.

Het netwerk gaat zich richten op het vinden van manieren waarmee sociale relaties en lokatiegegevens in de wiskundige modellen te betrekken zijn. Daarnaast zal het team methoden ontwikkelen om biologische systemen te bestuderen terwijl ze zich aanpassen aan veranderingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tumor die recent aan een medicijn is blootgesteld. EvoGamesPlus richt zich verder op twee toepassingen: het maken van modellen voor epidemiologie alsmede voor kanker en de behandeling daarvan.

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Programme van de Europese Unie en valt onder Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 955708.

Lees verder:

EvoGamesPlus is een zogenaamd ‘Innovative Training Network’ (ITN) en wordt gefinancierd binnen het Marie Skłodowska-Curie Actions framework van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Het netwerk gaat medio 2021 van start en bestaat uit 14 Europese onderzoeksinstituten, plus nog eens 15 partnerorganisaties.

Lees ook

  • “Ik ben er trots op dat onze nieuwe groep Circular Plastics het eerste volledig eigen onderzoek publiceerde”, zegt Kim Ragaert. Drie jaar geleden, bij haar start in Maastricht, zette ze de onderzoeksgroep op. Inmiddels staat ze aan de basis van menige innovatie op het gebied van plasticrecycling en...

  • Gerco Onderwater onderzoekt hij de smaak van het heelal en bewaakt hij de smaak van het Maastricht Science Programme. Tijdens zijn oratie, 31 mei, gaf hij een voorproefje van zijn werk voor beiden. 

  • Vaatchirurg en bijzonder hoogleraar Clinical Engineering Lee Bouwman houdt zich bezig met de implementatie van baanbrekende technieken in de gezondheidszorg. Hiervoor is samenwerking tussen technische en klinische deskundigen onontbeerlijk. Met inmiddels een waaier aan gezamenlijke innovaties als...