Nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’.

Engineer van de toekomst brengt groene chemie stap dichterbij

De Faculty of Science & Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht start in september 2021 met een nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’. Deze opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, maar over diverse disciplines heen kan kijken, rekening houdt met de footprint van materialen en naast technologie ook gevoel voor maatschappelijke verhoudingen heeft. De opleiding is in december 2020 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd.

Engineer van de toekomst

De bachelor Circular Engineering gaat studenten opleiden tot de ingenieur van de toekomst: de circulaire ingenieur. Deze ingenieurs gaan een sleutelrol spelen in de overgang naar de circulaire economie. Ze hebben de kennis en vaardigheden om producten, processen en diensten te ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren om de circulariteit voor een duurzame samenleving en industrie te bevorderen. Dit type engineer denkt multidisciplinair en is in staat om de kloof tussen verschillende disciplines te overbruggen. Omdat het beroep snel veranderd is het bovendien noodzakelijk adaptief te zijn en snel te kunnen schakelen.

“We zijn de eerste universiteit die een echte engineering bachelor aanbiedt. De bachelor sluit naadloos aan op de ambitie van de faculteit om engineering in te zetten om circulariteit en duurzaamheid te bevorderen. Een brede bachelor die studenten leert om naast technische oplossingen, vanuit maatschappelijk perspectief en probleemoplossend te werken. Circulariteit is een modewoord, wat ons betreft het is nu tijd om een stap verder te gaan en de daad bij het woord te voegen. Het is goed om te zien dat de NVAO deze aanpak om circulariteit als curriculum, niet louter als vak in te bouwen in ons opleidingsprogramma waardeert”, vertelt Professor Gerard van Rooij,  Rooij, FSE-hoogleraar Plasmachemie.

Samenwerking met Brightsite

De bètawetenschappen spelen een steeds prominentere rol binnen de UM. Binnen FSE zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe onderwijsprogramma’s gestart en nieuwe instituten opgericht waarbij nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven wordt gezocht.

Met name Brightsite, het kenniscentrum voor de transitie in de chemische industrie, zet zich in voor een duurzame en concurrerende chemische industrie op de Chemelot site. Naast het ontwikkelen van innovatieve technologieën en het stimuleren van de commerciële toepassing ervan richt het kenniscentrum zich op onderwijs. Binnen Brightsite’s programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’ ontwikkelt Maastricht University nieuwe onderwijsprogramma’s rondom ‘circular engineering’ en ‘sustainable manufacturing’. De bachelor Circular Engineering is de eerste die van start gaat.

“Het opleiden van een nieuwe generatie medewerkers die innovatieve technologieën kunnen ontwikkelen en in de praktijk kunnen toepassen is een vereiste om de transitie binnen de chemie te bewerkstelligen. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking met de UM en de start van deze bachelor waarmee kennis en probleemoplossend denken samenkomt binnen researchprojecten, ingebracht door bedrijven.”, aldus Arnold Stokking, managing director Brightsite.

“Met de combinatie van technische kennis en het thematisch omgaan met circulariteit, dat als rode draad door de opleiding loopt, proberen we kritische geesten te ontwikkelen. Onze brede en vraag gestuurde aanpak is uniek in Nederland. We zijn er trots op dat we met dit gedegen programma, in samenspraak met de industrie kunnen toewerken naar het gezamenlijke doel om circulariteit te bevorderen”, benadrukt Van Rooij.  

Uniek Maastrichts onderwijs

Circular Engineering wordt ingericht zoals de rest van het Maastrichtse onderwijs: kleinschalig (12 tot 15 studenten per onderwijsgroep), probleemgestuurd leren, internationale klassen en student-

gericht. Aan het einde van elk semester komen alle vakken samen in een onderzoeksproject, waarin studenten in groepjes van vijf of zes onderzoek doen naar en technische oplossing ontwikkelen voor een real life casus van een bedrijf, non-profitorganisatie of onderzoeksinstituut. Bovendien worden excellente wetenschappers en hoogleraren nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs. Studenten van de nieuwe opleiding kiezen in het derde en laatste jaar tussen drie uitstroomrichtingen: Circular Chemical Engineering, Sustainable Biotechnology en Engineering Physics for Sustainable Manufacturing. Het zwaartepunt ligt op technische kennis en vaardigheden, maar er is tevens aandacht voor ‘softere’ vaardigheden, zoals teamwork/samenwerking, communicatie en gevoel voor maatschappelijke impact en ontwikkelingen.

Regiofunctie

Brightsite en UM hopen met deze en toekomstige opleidingen talent voor de regio te behouden en (internationaal) talent van buiten aan te trekken. Dat is niet alleen voor het onderwijs belangrijk, maar heeft ook impact op de economie door het creëren van onderzoeksprogramma’s en werkgelegenheid voor bedrijven in de (chemische) industrie en op de Brightlands campussen.

Lees ook