Terugblik op een van de vele evenementen op onze faculteit

Elverding Conferentie 2023: ‘Enhancing sustainable business and corporate regulation in the EU’

De Elverding Conferentie 2023 over ‘Enhancing sustainable business and corporate regulation in the EU’ (het verbeteren van duurzame bedrijfsvoering en –regulering in de EU) vond plaats op 26 oktober 2023. Tijdens de conferentie schetsten de sprekers hoe investeerders effectieve eigendomsstrategieën kunnen gebruiken om de duurzaamheid van bedrijven te bevorderen en hoe de taken van bestuurders kunnen worden afgestemd op de sociale rol van bedrijven.

Rob Bauer at Elverding Conference 2023

De thematiek van de conferentie was gebouwd rondom de verschillende duurzaamheidswetten die de Europese Commissie heeft aangenomen zoals, zoals Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) en de Regulation on Sustainability-related Financial Disclosures (SFDR). Het doel was om te bespreken wat aandeelhouders en managers kunnen doen om de duurzaamheidstransitie te bevorderen.

Effectieve en duurzame benaderingen van actief eigenaarschap

De eerste sessie van de conferentie zoomde in op effectieve en duurzame benaderingen van actief eigenaarschap en ging in op hoe beleggers hun langetermijnverwachtingen op het gebied van duurzaamheid effectief aan bedrijven kunnen overbrengen. Prof. Sofie Cools (KU Leuven en Radboud Universiteit) en Prof. Rob Bauer (Universiteit Maastricht) presenteerden deze sessie.

Prof. Cools stelde dat er opmerkelijke verschillen zijn tussen jurisdicties wat betreft de rechten van aandeelhouders om voorstellen in te dienen over duurzaamheidsgerelateerde zaken, en dat strategie vaak een bevoegdheid is van het bestuur en niet van de aandeelhouders. Deze twee factoren beperken de potentiële rol van aandeelhouders in het promoten van bedrijfsduurzaamheid. Uit de presentatie van prof. Bauer bleek dat divestment, het weghalen van geïnvesteerd geld, bij niet-duurzame bedrijven geen reële impact lijkt te hebben. Hij liet ook zien dat engagement door investeerders om bedrijfsduurzaamheid te promoten slechts in 20 procent van de gevallen slaagt, en dat engagement meer kans heeft om succesvol te zijn wanneer het samenwerkend en intensief is, en wanneer het gebruik maakt van meerdere contactvormen. 

Bestuurderstaken en de sociale rol van bedrijven

Tijdens de tweede sessie ging het over bestuurderszaken en de sociale rol van bedrijven. Prof. Paul Davies (Oxford University) en Prof. Jaap Winter (VU Amsterdam) namen het woord.

Prof. Davies beargumenteerde dat veranderingen in corporate purpose (bedrijfsdoelen) – zoals die welke prof. Colin Meyer in zijn boek Prosperity voor ogen heeft – op zichzelf onvoldoende zijn om te leiden tot een duurzame transformatie van bedrijfsactiviteiten. Hij gaf aan dat er meer structurele veranderingen nodig zouden zijn om dit soort duurzame purposes mogelijk te maken, en dat het misschien beter zou zijn om sociaal en politiek kapitaal in andere, effectievere projecten te investeren. Prof. Winter benadrukte op zijn beurt dat bedrijven, als leden van de maatschappij, rekening moeten houden met de effecten van hun acties op andere leden. Hij stelde dat het hiervoor misschien nodig is om bedrijven opnieuw te verbeelden als menselijke creaties, om meer belanghebbenden toe te voegen aan de groep waarvoor het bedrijf een zorgplicht draagt, en om de beslissingen van het bedrijf te veranderen zodat waarden, bedoelingen en overtuigingen beter worden meegenomen.

Audience Elvering Conference 2023

Paneldiscussie

Ter afsluiting werd een paneldiscussie gehouden met enkele personen uit het bedrijfsleven en de beleggingswereld. Annelien van Meer (Duurzaamheidsmanager a.s.r.), Rients Abma (Leidinggevend directeur Eumedion) en Simon Rawson (Directeur Corporate Engagement en Deputy CEO van ShareAction) namen deel hieraan. Van Meer benadrukte hoe belangrijk goede communicatie, leiderschap en taal zijn. Abma wees op de sterke steun voor duurzaamheid onder institutionele beleggers en waarschuwde dat voorstellen van aandeelhouders de legitieme bevoegdheid van het bestuur op een nadelige manier kunnen aantasten. Rawson benadrukte dat het belangrijk is om verschillende methoden te verkennen en gebruiken zodat bedrijven geïnformeerd zijn over de overtuigingen, voorkeuren, en belangen van aandeelhouders.

Wil je de overige belangrijke punten uit de Elverding Conferentie lezen? 

Door: Constantijn Aartsen

Ga naar het
conferentierapport

Lees ook