Een verfrissende transnationale blik op Hongarije

Hongarije vaart een eigenzinnige koers binnen de EU en premier Viktor Orbán is er maar al te trots op. Volgens waarnemers weerspiegelt zijn confronterende houding het diepgewortelde isolationisme en exceptionalisme in de Hongaarse natie. Het recent verschenen boek A Global History of Hungary, 1869-2022 schetst echter een heel ander beeld van het moderne en hedendaagse Hongarije. Het beschrijft een open samenleving die interacteert met andere naties, voornamelijk binnen Europa. Het verschil is een kwestie van perspectief, zegt een van de redacteuren, Ferenc Laczó, universitair docent geschiedenis aan de Faculty of Arts and Social Sciences van de UM.

Het is de laatste jaren een trend geworden: de geschiedenis van een land optekenen vanuit transnationaal perspectief. Na het succes van Histoire mondiale de la France, gepubliceerd in 2017, is er een hele reeks 'wereldgeschiedenissen' uitgebracht, waaronder Spaanse, Catalaanse, Nederlandse en Portugese versies.

Dit jaar verscheen A Global History of Hungary, 1869-2022, een omvangrijk en ambitieus boekwerk met maar liefst 100 hoofdstukken, geschreven door 82 wetenschappers uit verschillende disciplines. Hun vertrekpunt is anderhalve eeuw geleden, toen de moderne Hongaarse cultuur en staatsinstellingen tot stand kwamen binnen een eurocentrische wereld die de eerste golf van globalisering doormaakte. De hoofdthema’s van het boek zijn onder andere de wereldeconomie, politieke ideologieën, oorlog en geweld, migratie, milieu en ziekten.

Als klein land zonder koloniaal verleden en zonder draagkrachtige wetenschappelijke instellingen, lijkt Hongarije misschien geen voor de hand liggende kandidaat voor deze transnationale vorm van geschiedschrijving. Een extra uitdaging is dat "een groot deel van het Hongaarse historische bewustzijn in feite zeer eurocentrisch is", zo legt Ferenc Laczó uit. De bestaande literatuur over de geschiedenis van het feminisme bijvoorbeeld vergelijkt de suffragettes in Hongarije met de strijd voor vrouwenrechten in Engeland en Duitsland, maar bevat geen verwijzingen naar activisten in Latijns-Amerika. "Op dezelfde manier worden er maar al te gemakkelijk parallellen getrokken tussen de massale uitzettingen van Hongaren en Duitsers uit verschillende Europese landen na de Tweede Wereldoorlog; wij hebben onze auteurs juist aangespoord om ook na te denken over wat er in India of het Midden-Oosten aan de hand is."

Mondiaal bewustzijn

Ferenc Laczó en zijn mederedacteur Bálint Varga bedachten een gedetailleerd concept om de moderne Hongaarse geschiedenis opnieuw te vertellen binnen een mondiaal kader. "Gelukkig zijn veel geleerden van onze en jongere generaties bekend met de mondiale historische benadering, zodat het boek uiteindelijk zichzelf produceerde en veel gemakkelijker te redigeren was dan we hadden verwacht."

De transnationale aanpak heeft veel voordelen. Ten eerste brengt het meer nuance in discussies over actuele kwesties. "Als ik mag generaliseren, dan kan gesteld worden dat de Hongaren het moeilijk hebben met de nieuwe globaliseringsgolf, omdat zowel hun huidige blik als hun verhalen over het verleden duidelijk op Europa gericht zijn. Ondertussen is het Orbán-regime zich aan het heroriënteren op het oosten. Wij laten zien dat zich in het begin van de vorige eeuw een zeer vergelijkbaar proces voltrok. In die tijd was er een sterke tendens om Hongaren vooral als Turaniërs te zien, verbonden met de Turken en Centraal-Azië. De geschiedenis kan ons helpen meer bewust te worden van deze voorlopers en van het feit dat mondiale connecties veel complexer zijn dan het huidige politieke discours doet vermoeden."

Derde Wereld-gevoeligheden

Een tweede voordeel is dat er parallellen met de Derde Wereld worden blootgelegd. Economisch gezien is Hongarije een semi-perifeer land: open en kwetsbaar, zonder essentiële grondstoffen of controle over kapitaal. Als gevolg daarvan hebben alle grote mondiale economische crises een verwoestend effect gehad op Hongarije. "Het maakt ook duidelijk waarom Hongarije zich, ondanks het eurocentrische discours, vrij gemakkelijk in de positie van gedekoloniseerde landen kan verplaatsen. Het weet wat het betekent om slachtoffer zijn, om uitgesloten zijn. Deze ‘quasi-koloniale sentimenten’ zijn in het huidige Hongarije zeer prominent aanwezig. In de periferie wisselt een zeer Europees gevoel zich steeds af met het vermogen om zich met de Derde Wereld te identificeren."

Een snelle blik op de belangrijkste mondiale indicatoren brengt ons bij een derde voordeel van een transnationale aanpak. Uit veel statistieken blijkt namelijk dat Hongarije rond het mondiale gemiddelde schommelt. Terwijl Nederland en Frankrijk dichtbij de top staan, bungelt Hongarije vaak tussen de 40e en 60e plaats. Laczó benadrukt dat een wereldgeschiedenis van zo'n gemiddeld land als Hongarije nieuwe inzichten oplevert. "Daarom maken we nu een volgende stap: we hebben collega-historici uit Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland gevraagd om met elkaar te bespreken wat de verschillende boeken aan elkaar toevoegen. Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag."

Geen nationalistische loftrompet

Al met al moge duidelijk zijn dat deze transnationale aanpak niet goed past bij Orbáns nationalistische agenda. "Aanhangers van het huidige regime geloven in een specifieke, unieke identiteit; dat er iets wezenlijks Hongaars is. Onze bundel haalt dat hele idee onderuit, dus er is een conflict. Het boek is zeer positief ontvangen en staat op de Hongaarse bestsellerlijst, maar geen enkele staatsinstelling of staatsmedia heeft ooit over ons gesproken of ons uitgenodigd voor een interview." Bovendien belicht het boek de complexe historische context van Hongarije en steekt het niet de loftrompet over de impact van het land op de rest van de wereld. "Dit is iets waar Orbán misschien een hekel aan heeft, omdat hij constant wil doen alsof Hongarije een zeer belangrijke speler is op het internationale toneel."

Toch denkt Laczó dat de kans bestaat dat de premier het boek heeft gelezen of zal lezen, gezien zijn interesse in de rol van Hongarije op het wereldtoneel en gezien zijn reflex om mondiaal te denken en alternatieven te vinden voor West-Europa. Hij noemt Orbán een pragmaticus zonder principes en stelt dat zijn spagaat tussen de EU en Rusland steeds moeilijker vol te houden is. De sterke man van Hongarije staat onder grote druk om de Europese lijn te volgen in het verzet tegen Poetins oorlog in Oekraïne. "Tot nu toe was hij daartoe niet bereid. Maar hij zit nu een beetje in de val en moet beslissen hoe ver hij wil gaan met het ondermijnen van de Europese eenheid en met het van twee walletjes eten. Ik kan echt niet voorspellen wat zijn beslissing zal zijn, maar één ding lijkt duidelijk: zijn hele buitenlands beleid is in elkaar gestort na de invasie van Oekraïne."

Terug in het gareel

In het tweede decennium van deze eeuw was de Europese Unie perfect voor Orbán, legt Ferenc uit. "Hij genoot veel autonomie en niemand stoorde zich echt aan wat hij in Hongarije deed. Hij kreeg veel geld uit Brussel en werd over het algemeen gezien als een mainstream politicus die misschien iets te rechts was, maar hij zat nog steeds in de Europese Volkspartij."

"Orbán had het gevoel dat hij in Hongarije kon doen wat hij wilde. In feite slaagde hij erin om de boel zo te laten escaleren dat hij in mainstream kringen bijna een soort persona non grata werd. Vanuit het oogpunt van Realpolitik is dat zeer verrassend, maar de analyse van dit radicaliseringsproces laat ik graag aan toekomstige historici over."

Ferenc Laczó is universitair docent geschiedenis aan de BA, MA en minor opleidingen Europese Studies en aan het University College Maastricht.

Laczó heeft gestudeerd en fellowships gedaan in Berlijn, Bielefeld, Boedapest, Los Angeles, Utrecht, Wenen en Washington. Hij is gepromoveerd aan de Central European University in Boedapest. Wat onderzoek betreft gaat zijn belangstelling vooral uit naar de politieke en intellectuele geschiedenis, moderne en hedendaagse Europese en mondiale geschiedenis, de geschiedenis van massaal geweld, en fundamentele vragen over geschiedenis en herinnering.

Ferenc Laczó heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder Hungarian Jews in the Age of Genocide en hij is redacteur van verschillende publicaties en thematische tijdschriften. Zijn geschriften zijn verschenen in vijftien talen. Vele daarvan zijn beschikbaar via academia.edu.

Lees ook