Een tweede categorie gedupeerden bij de kinderopvangtoeslag: de beurspromovendi

Aangezien beurspromovendi niet door de universiteit betaald worden maar hun financiering via een externe (buitenlandse) beurs krijgen, hebben ze in Nederland geen recht op een kinderopvangtoeslag. Er zijn meerdere gevallen bekend van beurspromovendi waaraan geen kinderopvangtoeslag wordt verleend, of die plots hun ontvangen toeslag van duizenden euro’s terug moeten betalen. In het voorjaar heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen beantwoord over het recht op kinderopvangtoeslag voor promovendi.

Expertisecentrum ITEM trok haar argumenten in twijfel op basis van Europees recht en heeft om die reden eerder al ondersteuning gegeven bij een proefproces. De rechtbank Limburg heeft dit beroep echter afgelopen maand ongegrond verklaard. Daarom gaat ITEM ook in hoger beroep bij de Raad van State ondersteuning bieden. Wil je weten hoe het precies zit en wat je als beurspromovendus zelf kan doen? Lees dan verder.

Beurspromovendi hebben geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waar de promotie wordt afgerond en hierdoor is het recht op kinderopvangtoeslag onzeker. Beurspromovendi krijgen namelijk hun inkomsten van een derde partij. In het Europees recht is echter vastgelegd dat iedereen die wordt aangeduid als ‘onderzoeker’ in zijn of haar verblijfsvergunning, recht heeft op dezelfde sociale zekerheid als andere werknemers binnen het land van verblijf. Met andere woorden: ook beurspromovendi zouden kinderopvangtoeslag moeten krijgen, volgens ITEM. We hebben namelijk in Nederland afgesproken dat je kinderopvangtoeslag krijgt als je van huis moet zijn door werkverplichtingen.

Indirecte discriminatie

Bovendien is er sprake van indirecte discriminatie volgens ITEM. Op basis van cijfers blijkt dat beurspromovendi voornamelijk niet-Nederlanders zijn en werknemerpromovendi juist wel sterk vertegenwoordigd zijn door Nederlanders. Beurspromovendi hebben geen recht op kinderopvangtoeslag en werknemerpromovendi wel want die zijn wel in dienst van een universiteit.

Ook andere families zijn gedupeerd

De laatste tijd is de kinderopvangtoeslag volop in het Nederlandse nieuws. Er werd namelijk te snel geoordeeld dat gezinnen er geen recht op hadden en die moesten daardoor vaak duizenden euro’s terugbetalen. Inmiddels is duidelijk dat de Belastingdienst veel gezinnen schadevergoeding moet gaan betalen.

ITEM adviseert bij hoger beroep

Ook in het proefproces over de kinderopvangtoeslag voor beurspromovendi is inmiddels een uitspraak gekomen. Volgens de rechter is het beroep ongegrond en gaan de argumenten over sociale zekerheid en indirecte discriminatie niet op. De uitspraak laat inhoudelijk nog wat te wensen over en daarom gaat de eiser in hoger beroep met ondersteuning van ITEM. Deze zaak gaat over toeslagen over een periode van één jaar. Maar er zijn zaken bij de UM bekend waarbij het over 4 jaar gaat en over bedragen van 40.000 EUR. Dit is ook zo bij andere universiteiten (een zaak heeft gelopen bij RUG, Groningen). De zaak is principieel en omvangrijk. Binnen de geest van de kinderopvangtoeslag verdient immers elke ouder die weg is van huis door werkzaamheden kinderopvangtoeslag.

Wat kun je als beurspromovendus doen als je kinderopvangtoeslag wilt aanvragen?

Mocht je als beurspromovendus tegen dit soort problemen aanlopen, dan is het handig om contact op te nemen met een belastinginspecteur. Hij of zij kan bekijken of je dienstbetrekking en beurs kunnen gelden als een inkomen. Zodra de beurs op enige manier als een inkomen kwalificeert, heb je een mogelijkheid om kinderopvangtoeslag te ontvangen.

Als je vragen hebt over kinderopvangtoeslag voor beurspromovendi, stuur dan een mailtje naar item@maastrichtuniversity.nl

Wil je meer weten over de achtergrond van het proces? Ga dan naar het cross-border portal.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Lees ook

  • Vandaag is het Wereld Aids Dag. We spraken met Hanneke Goense, PhD-candidate bij 'Caphri - the Care and Public Health Research Institute'. Hanneke doet implementatieonderzoek binnen 'Limburg4zero', een regionaal samenwerkingsverband dat thuiszorg en preventieve seksuele gezondheidszorg biedt.

  • Vorige week werden we geïnformeerd over de benoeming van onze allereerste Maastricht University alumnus tot CEO van een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange. Op 15 november werd Robbert Rietbroek aangekondigd als CEO van Primo Water Corporation vanaf begin 2024. Dit bedrijf uit...

  • Klachten door glutengevoeligheid hebben voor een deel te maken met de verwachting van mensen. Het gaat daarbij om mensen bij wie coeliakie en tarweallergie als oorzaak zijn uitgesloten. Uit recent onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Leeds blijkt dat de verwachting dat gluten...