Een terugblik op het MoveS seminar

Op 23 september 2019 vond het MoveS seminar Netherlands plaats in Maastricht. Het thema van dit seminar was “Freedom of movement in the Euregion Meuse-Rhine” en werd gezamenlijk georganiseerd door MoveS, prof. Anne Pieter van der Mei en Expertisecentrum ITEM.

MoveS staat voor “Free Movement of Workers and Social Security Coordination” en is een netwerk van onafhankelijke, internationale experts op het gebied van intra-EU-mobiliteit, gefinancierd door de Europese Commissie. Een van hun taken is het verspreiden van informatie door onder andere het organiseren van seminars, zoals deze.

Verdiepende juridische informatie over sociale zekerheid en het vrije verkeer van werknemers

Tijdens het seminar lichten meerdere experts een breedspectrum aan onderwerpen binnen de sociale zekerheid en het vrij verkeer van werknemers toe. Allereerst presenteerden Francisco Pérez Flores (DG EMPL - Unit D1, Vrij verkeer van werknemers) en Els Vertongen (DG EMPL - Unit D2, coördinatie van de sociale zekerheid) namens de Europese Commissie enkele recente ontwikkelingen. Deze gingen van EURES en de Europese Arbeidsautoriteit naar de wijzigingen van de EU-wetgeving en Brexit.

Vanuit de wetenschap en de praktijk heeft prof. Wollenschläger (Universität Augsburg), Suzanne Jongste (PhD Maastricht University), dr. Saskia Montebovi (Universiteit Maastricht/ITEM, Tilburg University) en Henk van der Most (SVB) werkten specifieke thema's uit op het gebied van de verordening betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid en het Europese vrije verkeer van werknemers.

ITEM belicht verschillende kwalificatieproblemen

Prof. Marjon Weerepas, Bastiaan Didden en Lavinia Kortese hebben elk kwalificatieverschillen binnen andere rechtsgebieden toegelicht: sociale zekerheid en belastingen, sociale zekerheid en pensioenen, en ten slotte de erkenning van diploma's over de grens. Deze presentaties lieten zien hoe discoördinatie en verschillen in kwalificatie door nationale competenties het vrije verkeer van werknemers kunnen belemmeren.

De presentatie van Bastiaan Didden (PhD ITEM, Universiteit Maastricht) vormde een inkijk en een kleine disseminatie van zijn onlangs afgeronde promotieonderzoek. Hij zal op 8 november 2019 om 14.00 uur zijn promotieonderzoek "Kwalificatieproblemen: tussen sociale zekerheid en aanvullend pensioen" verdedigen. Tijdens het seminar gaf Didden het onderscheid tussen de verschillende pensioenpijlers op basis van hun kenmerken weer en liet hij zien hoe dit theoretische onderscheid kan vervagen en op Europees of grensoverschrijdend niveau kan worden verward. Het onderscheid tussen sociale zekerheid (AOW) en pensioen (aanvullend, privaat pensioen) kan dus in grensoverschrijdende gevallen vervagen en het kan onduidelijk worden welke Europese wetgeving van toepassing is op een bepaalde ouderdomspensioenregeling.

Zijn onderzoek is gericht op het bereiken van gemeenschappelijke criteria die vanuit Europees perspectief kunnen worden toegepast in grensoverschrijdende pensioensituaties, met als resultaat een gelijke fiscale behandeling die het vrije verkeer van werknemers garandeert. Didden zal zijn bevindingen presenteren tijdens de verdediging op 8 november 2019, die voor iedereen toegankelijk is.

Het complete verslag van het seminar vindt u op de evenementpagina.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws