Een opmerkelijke prestatie: UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid verbetert positie voor derde achtereenvolgende jaar in (THE) World University Ranking voor LAW

De faculteit verstevigt haar toch al sterke positie in de 2021 ranking door op te schuiven van de 40e naar de 34e plaats. Kijkende naar de andere Nederlandse rechtenfaculteiten, zien we dat we in goed gezelschap verkeren en dat alleen de rechtenfaculteiten van Leiden, Tilburg en Amsterdam ook in de top 34 van deze prestigieuze ranglijst staan. Van alle Europese rechtenfaculteiten in deze ranking neemt onze faculteit nu een zeer sterke 12e positie in.

De jaarlijkse Times Higher Education (THE) World Subject Ranking, die 11 vakgebieden bestrijkt, geeft een overzicht van de beste plaatsen in de wereld om in zo'n vakgbied te studeren. De LAW ranking gebruikt dezelfde reeks van 13 prestatie-indicatoren als de algemene World University Ranking, gecombineerd met scores in de volgende vijf categorieën: onderwijs, onderzoek, citaten, internationale perspectieven en industry income.

THE is een wereldwijd toonaangevende leverancier van gegevens over het hoger onderwijs en helpt studenten over de hele wereld bij het maken van de juiste studiekeuze.

Kijk voor meer informatie op de THE website .

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws