Een opmerkelijke prestatie: UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid verbetert positie voor derde achtereenvolgende jaar in (THE) World University Ranking voor LAW

De faculteit verstevigt haar toch al sterke positie in de 2021 ranking door op te schuiven van de 40e naar de 34e plaats. Kijkende naar de andere Nederlandse rechtenfaculteiten, zien we dat we in goed gezelschap verkeren en dat alleen de rechtenfaculteiten van Leiden, Tilburg en Amsterdam ook in de top 34 van deze prestigieuze ranglijst staan. Van alle Europese rechtenfaculteiten in deze ranking neemt onze faculteit nu een zeer sterke 12e positie in.

De jaarlijkse Times Higher Education (THE) World Subject Ranking, die 11 vakgebieden bestrijkt, geeft een overzicht van de beste plaatsen in de wereld om in zo'n vakgbied te studeren. De LAW ranking gebruikt dezelfde reeks van 13 prestatie-indicatoren als de algemene World University Ranking, gecombineerd met scores in de volgende vijf categorieën: onderwijs, onderzoek, citaten, internationale perspectieven en industry income.

THE is een wereldwijd toonaangevende leverancier van gegevens over het hoger onderwijs en helpt studenten over de hele wereld bij het maken van de juiste studiekeuze.

Kijk voor meer informatie op de THE website .