European Commission Horizon 2020 FET Open

Drie miljoen voor onderzoek naar in vitro-niermodellen door MERLN

In de komende jaren zullen wetenschappers van de Universiteit Maastricht zich gaan richten op de ontwikkeling van bioprintmodellen van menselijk nierweefsel. De modellen worden gecombineerd met geavanceerde organ-on-a-chip-platforms. De combinatie van technologieën maakt het mogelijk om microfysiologische modellen te bouwen voor onderzoek naar chronisch en acuut nierfalen. De onderzoekers ontvangen 3 miljoen euro van het European Commission Horizon 2020 FET Open – Novel ideas for radically new technologies programme (H2020-FETOPEN-2020). Het is de bedoeling dat deze technieken in de toekomst ook ingezet kunnen worden voor onderzoek naar andere ziektes en behandelingen.

Nierfalen
Wereldwijd zijn er minstens 850 miljoen mensen met een chronische nierziekte en daarmee verbonden kwalen als diabetes en een hoge bloeddruk. Acuut nierfalen, wat soms veroorzaakt wordt door virusinfecties of medicijnen, kan ook de oorzaak zijn van de snelle ontwikkeling van een nierziekte. Onderzoek naar chronisch en acuut nierfalen is moeilijk, want de biologische relevantie van de huidige modellen, die zijn gebaseerd op gekweekte niercellen, is laag. Bovendien zijn de modellen geen goede nabootsing van de microfysiologie van de nieren. Het onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht zal zich daarom richten op de ontwikkeling van bioprintmodellen van menselijk nierweefsel. Daartoe combineren ze twee technologieën: bioprinting en organ-on-a-chip. Omdat ze moderne stamceltechnieken gebruiken, verwachten de onderzoekers dat ze in staat zullen zijn om meer betrouwbare en meer relevante in-vitro-modellen te genereren. De bioprintmodellen worden gebruikt om onderzoek te doen naar innovatieve behandelmethodes.

Europese samenwerking
Het onderzoeksproject is een samenwerkingsverband tussen het Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine (MERLN) van de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Nantes in Frankrijk en twee commerciële partners: het Duitse biotechnologiebedrijf TissUse en het Zweedse Fluicell. ‘Het bioprinten van in vitro-niermodellen heeft de laatste vijf jaar een hoge vlucht genomen,’ zegt Carlos Mota van MERLN. ‘Hoewel deze modellen steeds meer mogelijkheden van bioprinten aantonen, is het nodig om technieken verder te combineren. Zo kunnen we betrouwbare en relevante in vitro-platforms creëren om nierziektes te bestuderen. Om de doelen van dit project te realiseren, hebben we een uniek team samengesteld, waarin de partners van de universiteit en het bedrijfsleven, elk met hun eigen expertise, elkaar aanvullen. We richten ons vooral op het ontwikkelen van modellen voor het onderzoek van virusinfecties en nefrotoxiciteit, maar we denken dat we ook relevante platforms kunnen bouwen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van toekomstige behandelmethodes voor mensen met een nierziekte.’