26 augustus 2021

Dr. Vivienne de Vogel, Bijzonder hoogleraar Forensische Zorg

Op 1 september zal Vivienne de Vogel bij de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) van de Universiteit Maastricht starten als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Forensische Zorg. Vers bloed binnen de faculteit, na een aantal gastcolleges in het verleden wordt ze nu officieel een FPN’er.

Forensische zorg en psychologie

De Vogel werkt in het vakgebied forensische zorg en psychologie, specifiek met terbeschikkingstelling (tbs) klinieken in Nederland. In deze klinieken doet zij onderzoek naar hoe de forensische zorg kan worden verbeterd. Zij onderzoekt dit vanuit 3 invalshoeken: de cliënt, de medewerkers en de organisatie.

Een voorbeeld van een vraag die in het onderzoek gesteld wordt is of het verstandig is om vrouwen in deze klinieken te plaatsen. “Om het bot te zeggen: er zitten ook verkrachters en moordenaars in tbs-klinieken. Mensen die veel traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Kan dat eigenlijk wel, om zo’n gemengde kliniek (of afdeling) te hebben? En zo ja, hoe kunnen we dat het beste doen”.

Ook wordt gekeken naar de medewerkers. “In zo’n kliniek gebeurt nog wel eens wat, agressie, schelden, fysiek geweld. Hoe ga je daarmee om als medewerker? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat professionals daar veerkrachtig mee kunnen omgaan? Vooral de mensen die de dagelijkse begeleiding doen”.

“De organisatorische factoren waar we naar gaan kijken zijn, bijvoorbeeld: de continuïteit in de keten: hoe werken de verschillende takken van de forensische zorg samen? Zijn er verschillen in wet- en regelgeving, hoe wordt alles financieel geregeld, spreekt iedereen wel (figuurlijk) dezelfde taal?”. Ook hierin is nog verbetering mogelijk.

Door: Thom Frijns