De mens staat niet bovenaan de evolutie

Het beeld van de mens als toppunt van de evolutie is hardnekkig. Nog steeds zetten we onszelf bewust of onbewust boven andere dieren op basis van intelligentie, bewustzijn, taal, enzovoorts. Maar de mens is een diersoort als alle andere. “Geen enkele eigenschap is totaal uniek voor mensen.”

Charles Darwin gaf de mens met zijn evolutietheorie duidelijk een plaats in het dierenrijk. Toch heeft de samenleving zich nog lang niet losgeschud van de gedachte dat we boven andere dieren staan. Denk aan de veehouderij, dierproeven en dierentuinen. “Het zit in ons om onszelf hoger in te schatten dan we zijn”, vertelt José Joordens, bijzonder hoogleraar Paleo-ecologie en Evolutie van Mensachtigen aan de Universiteit Maastricht

Lees meer in Kennislink

Lees ook