Global Studies

De dingen in het juiste perspectief plaatsen

De eerste lichting van de bacheloropleiding Global Studies is afgestudeerd. Gaia Gazzara en Vincent Tadday vertellen over het transdisciplinaire karakter van de opleiding en blikken terug op hoe het was om jezelf uitdagen en dingen vanuit andere invalshoeken te bekijken.

In 2020 lanceerde de Universiteit Maastricht een gloednieuwe bacheloropleiding. Global Studies (GS) wordt gezamenlijk gedoceerd door alle zes de faculteiten en is gestoeld op het idee dat de grote problemen waar we voor staan niet kunnen worden opgelost door de inzichten van één discipline. Studenten doen bij GS niet alleen vaardigheden en kennis op, maar door verschillende perspectieven en benaderingen toe te passen leren ze ook om te gaan met complexiteit.

"Ik wist dat ik aan de UM wilde studeren," herinnert Vincent Tadday zich. Hij ging naar de middelbare school in Krefeld, waar hij ook waterpolo speelde in de Duitse eerste divisie. "Ik was naar de open dag geweest en kende een aantal mensen die in Maastricht studeerden en het daar erg naar hun zin hadden." Zijn belangstelling ging destijds uit vooral naar internationale betrekkingen en GS omvat veel elementen daarvan. "Ik vond het ook heel mooi dat het door zes faculteiten wordt gedoceerd en zoveel verschillende perspectieven biedt."

Elk GS-semester heeft een hoofdthema, dat wordt bedacht en gedoceerd door verschillende faculteiten. "Migration & Citizenship was mijn favoriete onderwerp," zegt Vincent. "Het werd gedoceerd door hoogleraren en onderzoekers van rechten, psychologie en UNU MERIT, omdat je een complex fenomeen als wereldwijde migratie niet vanuit één perspectief kunt begrijpen." Volgens Gaia Gazzara ligt de kracht van het programma in het feit dat het zo breed is. "Dat betekent natuurlijk dat je veel meters moet maken op veel verschillende gebieden – en dat maakt dat het zowel stimulerend is als heel uitdagend. Het stelt je niet alleen in staat om complexe onderlinge afhankelijkheden te ontdekken, maar ook om uit te zoeken wat je het meest interesseert."

Transdisciplinaire kennis en vaardigheden

Het curriculum omvat heel veel verschillende onderzoeksmethoden en wetenschappelijke en professionele vaardigheden. In de eerste twee jaar is er taaltraining, kwantitatieve methoden zoals elementair programmeren, gegevensanalyse en statistiek, maar ook interviewtechnieken, presentatievaardigheden en nog veel meer. Beide alumni geven toe dat ze geen expert zijn geworden in een bepaald vakgebied, maar wijzen erop dat ze perspectieven en technieken uit alle disciplines hebben geïntegreerd.

Vincent vond het thema Tolerance & Beliefs het meest uitdagend. "Het is heel confronterend en je moet echt goed nadenken en jezelf vragen durven stellen. Het gaf me uiteindelijk een veel rijker begrip." Gaia voegt eraan toe dat ze door het concept van positionaliteit niet alleen een betere interviewer is geworden, maar dat ze er ook veel effectiever door is gaan communiceren. "Het deed me beseffen dat de dingen veel complexer zijn dan ze lijken, vooral op menselijk niveau."

Oplossingen voor echte problemen

Hoewel de studenten een enorme hoeveelheid transdisciplinaire theorie onder de knie moeten krijgen, is er ook voldoende gelegenheid om deze toe te passen. Tijdens semester 5 gaan kleine teams van studenten een maand op veldonderzoek in het buitenland. Vincent toog naar Cyprus om mensen aan beide kanten van het eiland te interviewen en uit te zoeken hoe zelfperceptie en identiteit samenhangen met burgerschap. "Het was een intense ervaring, maar ik heb veel geleerd – niet alleen over onderzoek, maar ook over mezelf."

Gaia ging naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá om onderzoek te doen naar sociaal ondernemerschap en een organisatie die les geeft aan gehandicapte kinderen. "Het was een geweldige kans, maar het was ook een beetje eng. Ik denk dat ik door GS mezelf zo heb uitgedaagd dat ik er veel zelfverzekerder door ben geworden." Ook dichter bij huis wierp het leren vruchten af: "Ik vond de informatica en statistiek die we moesten leren om te begrijpen hoe koolstofbelasting werkt echt lastig. Tegelijkertijd zijn veel van die IT-vaardigheden al van pas gekomen in mijn functie als voorzitter van Philia [de eerste internationale studentenvereniging van de UM] en als vrijwilliger voor Amnesty International; datzelfde geldt trouwens voor alles wat we hebben geleerd over gegevensbeheer en privacy."

Global Studies Graduation

Global Studies graduation ceremony 

Waardevolle perspectieven

In het laatste semester doen studenten projecten met externe stakeholders en schrijven ze hun bachelorscriptie. Gaia's scriptie gaat over feministische collectieven in Mexico die Instagram gebruiken en over de uitdagingen en problemen rond digitaal activisme in het algemeen. Vincent besloot zijn scriptie te schrijven over buitenlands beleid en veiligheidsbeleid, in het bijzonder de VN-regels over het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven. "Iedereen kon zijn eigen interesses volgen en het is verbazingwekkend om te zien hoeveel verschillende scriptieonderwerpen er waren."

Vincent denkt dat iedereen heeft geprofiteerd van de diversiteit van de groep. "Ik heb het gevoel dat ik veel ben gegroeid door te leren en te werken met studenten met verschillende achtergronden, ideeën en benaderingen." Gaia vond de GS-community geweldig en benadrukt het belang van informeel leren. "De inzichten die je worden aangereikt hangen af van welke faculteit je tutor komt. Die kun je dan bespreken met mensen uit andere onderwijsgroepen."

Community

Hoewel er veel verschillende nationaliteiten waren, waren er veel Europeanen onder degenen die zo dapper waren om als pioniers/proefkonijnen te dienen. Maar naarmate GS bekender en prestigieuzer wordt – het staat al bovenaan in de Nederlandse studiegids – zullen er misschien meer studenten uit de Global South komen. "Je ziet nu al dat de lichtingen na ons diverser worden," zegt Gaia. "Dat is geweldig, want je leert de hele tijd met elkaar en van elkaar."

GS-studenten zijn erg betrokken bij het programma en hadden alle kans om deel te nemen aan het co-creatieproces. Vincent zat in de onderwijsprogrammacommissie en was medeoprichter van de Global Studies Community, een studievereniging waarvan Gaia bestuurslid was. "Het voelt bijzonder om de eerste lichting te zijn," zegt ze. "Ik heb het gevoel dat we het programma mede hebben vormgegeven." Hoewel het curriculum voortdurend in ontwikkeling is, wijzen beiden erop hoe goed het in elkaar zit en dat de inzichten uit verschillende semesters elkaar versterken.

"Natuurlijk hebben we veel praktische vaardigheden geleerd – en geleerd om ze toe te passen – maar ik heb het gevoel dat vooral de verschillende perspectieven en ervaringen me hebben voorbereid op alles wat op mijn pad zou kunnen komen," zegt Vincent, die Public Policy gaat studeren in Parijs en Berlijn. Het belangrijkste dat Gaia heeft geleerd is dat ze kritischer moest zijn over haar eigen meningen en daar meer over moet reflecteren, naar anderen moet luisteren voordat ze zelf iets zegt, en verschillende perspectieven moet meenemen bij het bestuderen van een vraagstuk. Ze gaat stage lopen bij een marketingbureau in Milaan.

Valentina Mazzucato, hoofd van het Global Studies-ontwikkelingsteam, erkent dat dit extreem ambitieuze programma een flinke uitdaging is, maar is heel blij met het resultaat – en ook een beetje opgelucht: "Dit voelt ook alsof wij ontwikkelaars en docenten zijn afgestudeerd! Het is één ding om een nieuwe bacheloropleiding te ontwerpen, het is iets anders om het te realiseren. Met het afstuderen van deze eerste lichting studenten hebben we gezien dat ons idee van een interdisciplinair en interfacultair curriculum werkt."


Text: Florian Raith
Photography: Harry Heuts

Global Studies Graduation

Gaia Gazzara en Vincent Tadday zaten bij de eerste lichting studenten Global Studies en hebben inmiddels hun bachelor behaald. Valentina Mazzucato is hoogleraar Globalisation and Development aan de FASoS.