27 januari 2020

De ambitieuze agenda van BISCI: de digitale en duurzame innovatie van de supply chain

Het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) werd begin 2019 opgezet door Universiteit Maastricht en de provincie Limburg. Het instituut bevordert state-of-the-art digitale en duurzame vernieuwing van de supply chain en combineert daarbij de expertise van kennisinstituten, bedrijven en de overheid. Vorige week lieten we ons bijpraten door BISCI’s business development director Ton Geurts en scientific director Bart Vos over het eerste jaar van het instituut en over hun toekomstplannen.

Sterke start

Het verhaal van BISCI begint ongeveer een jaar geleden. Het instituut heeft dan al een masterprogramma met 35 studenten; daarnaast zijn er onderzoeks- en PhD-projecten. Een van die projecten draait om slimme verpakkingen. In samenwerking met een aantal bedrijven wordt onderzocht hoe je met behulp van geavanceerde sensortechnologie de supply chain (toeleveringsketen) efficiënter en duurzamer kunt maken.

Als je aan hen vraagt hoe het BISCI-avontuur hun bevalt, tonen zowel Ton als Bart zich zeer enthousiast. ‘We hebben onze vorige carrières opgegeven om dit instituut op te bouwen en tot een succes te maken,’ zegt Ton. ‘We hebben fantastische collega’s en krijgen hier ongelooflijk veel steun. Onze decaan Peter Møllgaard is enorm enthousiast en vindt dat Universiteit Maastricht voorop moet lopen in duurzaamheid. Nick Bos, de vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is ook een groot pleitbezorger van BISCI. We treffen elkaar regelmatig om te praten over de verdere ontwikkeling van het instituut. Iedereen is enthousiast over dit project en dat is een enorme stimulans.’

Duurzaamheid als leidraad

BISCI onderzoekt innovatie van de supply chain en richt zich daarbij op twee thema’s: digitalisering en duurzaamheid. Ton en Bart dragen duurzaamheid een warm hart toe en zien het als de belangrijkste prioriteit van het instituut. Ton: ‘De wereld duurzamer maken is een van de grootste uitdagingen van onze maatschappij en we hebben nog een lange weg te gaan om dit voor elkaar te krijgen. Als we verandering willen, dan moeten we ervoor zorgen dat mensen duurzaamheid gaan omarmen. Duurzaamheid moet voor iedereen het belangrijkste worden dat er bestaat.’

Ton vervolgt: ‘Wij geloven dat BISCI kan bijdragen aan een meer duurzame wereld door de transparantie van supply chains te vergroten. Dan zijn we op het punt waar digitalisering en duurzaamheid elkaar ontmoeten. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Digitalisering kan je de instrumenten geven om de exacte hoeveelheid CO2 te meten die uitgestoten wordt tijdens een goederentransport van A naar B. Met die gegevens kun je dan weer inefficiëntie aantonen en – in een later stadium – aanpakken.’

Gevraagd naar wat ze vinden van het feit dat het Maastricht Sustainability Institute (MSI) aan het begin van dit academisch jaar officieel onderdeel is geworden van de School of Business and Economics (SBE), antwoordt Bart: ‘Dat is echt een cadeautje. Onze collega’s bij MSI hebben veel ervaring met en expertise in duurzaamheid. Tegelijkertijd hebben ze minder ervaring met de samenwerking met bedrijven. We zien grote mogelijkheden tot samenwerking tussen MSI en BISCI. Sterker, dat doen we al in verschillende projecten rond duurzaamheid en we zijn heel benieuwd hoe deze zich gaan ontwikkelen.’

Ton Geurts is Business Development Director bij BISCI. Hiervoor was hij Chief Procurement Officer (CPO) en SVP Supply Chain Excellence bij Bekaert, CPO bij AkzoNobel. Hij had verschillende functies bij DSM (waaronder de implementatie van webfunctionaliteiten) en zat zeven jaar in het bestuur van de ngo Solidaridad. Vanuit de Brightlands Campus in Limburg ondersteunt Geurts met slimme en duurzame innovatieve oplossingen het logistieke en supply chain management van Greenport Venlo. Hij is betrokken bij alle vier de Brightland Campuses in Venlo, Geleen, Heerlen en Maastricht.

Wat is de volgende stap boor BISCI?

BISCI is geen op zichzelf staand project, integendeel, het maakt deel uit van het ‘ecosysteem’ van de Brightlands Greenport Campus Venlo, waar het bedrijfsleven, academici, studenten en vertegenwoordigers van verschillende overheden samenwerken volgens de methode van open innovatie en co-creatie. Ton licht het concept toe: ‘Als BISCI zijn we experts op het gebied van supply chain management, maar tegelijkertijd maken de verbinding tussen het bedrijfsleven en andere vormen van expertise bij SBE. We kunnen partners ook verbinden met UMIO, de uitvoerende tak van SBE, die verschillende trainingen aanbiedt op het gebied van onder andere innovatie en duurzaamheid. Deze kruisbestuiving is zeer welkom – het doel is het vermijden van zuilen en in plaats daarvan het creëren van synergie, samenwerking en wederzijdse hulp.’ Bart voegt toe: ‘In zekere zin is dit een nieuwe manier van werken. We doen dingen die je voorheen niet tegenkwam op een universiteit.’

Voortbordurend op zijn visie van het stimuleren van samenwerking, houdt BISCI in februari zijn eerste jaarlijkse Supply Chain Innovation Conference, samen met partners Fontys en TNO. Plaats van handeling is de Brightlands Greenport Campus. Bart: ‘Tijdens dit evenement verwelkomen we een grote verscheidenheid aan mensen: vertegenwoordigers van multinationals, regionale bedrijven, de Rijksoverheid, de provincie en de gemeente, studenten, wetenschappers en lokale stakeholders op het gebied van supply chain management en logistiek.’

Tijdens het evenement ligt de focus in sterke mate op digitalisering en duurzaamheid, en er is een gevarieerd programma met twee nevensessies en drie vooraanstaande keynote speakers. De deelnemers kunnen workshops bijwonen die geleid worden door wetenschappelijke medewerkers van BISCI, onder wie experts in marketing en supply chain management, duurzaamheid, smart services, artificiële intelligentie, enz.

‘Het doel van het evenement is om samenwerking tot stand te brengen,’ zegt Bart. ‘We willen ook stakeholders de kans bieden om niet alleen hun best practices te delen, maar ook de dingen waar ze tegenaan zijn gelopen.’

Een sleutelmoment tijdens het evenement is de symbolische ondertekening door de drie organiserende partijen – Universiteit Maastricht, Fontys en TNO – waarna ze in een korte discussie iets zullen vertellen over hun passie en motivatie. ‘Hiermee laten we de wereld zien dat we een team zijn en dat we vastbesloten zijn om samen te werken.’

Kijk voor meer informatie over de Supply Chain Innovation Conference op de webpagina van het evenement.

Bart Vos is Scientific Director bij BISCI. Hij is ook hoogleraar Supply Chain Innovation aan de Universiteit Maastricht en programmacoördinator van de Global Supply Chain Management & Change Master (op de locatie Venlo van de UM). Voordat hij bij BISCI kwam werken bekleedde hij 17 jaar lang de NEVI-leerstoel Purchasing and Supply Chain aan de Tilburg University. In zijn werk streeft hij naar integratie van onderzoek, onderwijs en de businesspraktijk bij vraagstukken op het gebied van hedendaags supply chain management.

Door: Kendra Valck