Christine Neuhold benoemd tot decaan FASoS

Christine Neuhold, hoogleraar EU Democratic Governance, is met ingang van 1 september 2020, voor een periode van vier jaar, benoemd tot decaan van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS).

Prof. dr. Neuhold kent een lange en succesvolle carrière binnen FASoS. Neuhold is een allround wetenschapper. Ze is een gewaardeerd onderzoekster op het terrein van Europese politiek en een ervaren docente. Zij heeft leidinggevende ervaring als directeur van het onderzoeksprogramma Politiek en Cultuur in Europa, directeur van de UM Campus Brussel, hoofd van de capaciteitsgroep Politieke Wetenschappen en lid van het faculteitsbestuur. Onder haar leiding heeft de UM Campus Brussel zich ontwikkeld tot een plek waar Europa en UM elkaar kunnen ontmoeten.

Christine Neuhold heeft een heldere en aansprekende visie op de toekomst van de faculteit. Over haar nieuwe aanstelling als decaan zegt ze: “Ik zie de kansen en mogelijkheden van de faculteit en kijk ernaar uit om samen met anderen het huidige, kwalitatief hoogwaardige curriculum te versterken en uit te bouwen. Zodoende kunnen we ook de interfacultaire samenwerking binnen de UM verstevigen.”