UM leidt vanaf 2016 onderzoek naar klantvriendelijk systeem in Ned-Dui-België Grensoverschrijdende vraagstukken op Openingsconferentie ITEM

Burger checkt straks eigen pensioenopbouw in andere EU-lidstaat

Het instituut ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) van de Universiteit Maastricht  bereidt de invoering voor van een nieuwe online-service waarin burgers van Nederland, Duitsland en België over en weer kunnen inzien hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd in een van de andere landen. Het project start in 2016 en kan gezien worden als een pilot voor invoering van een dergelijk systeem voor alle lidstaten van de EU. De voorloper-fase met de drie landen is nodig omdat de complete opbouw voor de EU zeer complex is en mogelijk pas over 15 jaar gebruiksklaar zal zijn. Deze pilot draagt bij aan TTYPE, Track and Trace Your Pension: het  Europees pensioeninformatiesysteem waar de EU naar streeft. TTYPE en de nieuwe pilot is een van de (grensoverschrijdende) onderwerpen op de openingsconferentie van ITEM op 30 en 31 oktober 2015 in Maastricht.

Pensioen over de grens: 'black box'

Op dit moment is het bijvoorbeeld voor een Nederlander die in Duitsland, België of een ander EU-land heeft gewerkt niet mogelijk de hoogte van zijn opgebouwde pensioenrechten in dat land in te zien. Een Nederlander kan dat in eigen land wel via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Een Belg doet dit op ww.mypension.be. Duitsland loopt in dit opzicht wat achter en heeft een dergelijk systeem voor zijn eigen burgers nog niet.

Service voor groeiende groep

Over enkele jaren zullen burgers uit de drie 'pilot'-landen online over en weer ook kunnen zien welke rechten ze hebben opgebouwd in de andere twee landen en wat dat betekent voor de hoogte van hun pensioen. De nieuwe internationale service in een gebruikersvriendelijk systeem is noodzakelijk omdat er een groeiende groep high potentials, kenniswerkers en grensarbeiders aan het ontstaan is. Alleen al in Nederland werkten vorig jaar zo'n 80.000 arbeiders uit andere EU-landen. In 2013 waren er binnen de EU 7 miljoen inwoners (3,3 % van de beroepsbevolking) die leefden en werkzaam waren in een andere lidstaat, waarvan 40.000 Nederlandse werknemers. “Zij kunnen in het systeem van de toekomst snel en precies in kaart brengen of er eventuele extra's of juist lacunes in hun oudedagsvoorziening zitten en tijdig een oplossing treffen”, aldus Anouk Bollen, directeur ITEM en universitair hoofddocent Belastingrecht aan de UM.

Deelnemende organisaties

Volgens Bollen krijgen burgers van de drie landen (en later in alle lidstaten) straks niet alleen een overzicht van de opgebouwde rechten in de verschillende landen, maar ook inzicht in en advies over rechten die nog opgebouwd moeten worden voor de gewenste oudedagsvoorziening. Het ingewikkelde is dat niet alleen instellingen als de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen samen moeten werken; idealiter spelen bijvoorbeeld ook verzekeraars die allerlei relevante polissen beheren hierin een rol. “Het zal een enorme klus zijn om al die partijen in alle lidstaten uiteindelijk zover te krijgen. En zelfs voor de drie pilot-landen zal het nog zeker vijf jaar duren voor het zover is.”

ITEM-conferentie

Op de 2-daagse openingsconferentie van ITEM op 30 en 31 oktober staan ook andere grensoverschrijdende vraagstukken op de agenda, zoals diploma-erkenning, onderwijs- en arbeidsbemiddeling, sociale zekerheid, fiscaliteit en de aanpak van grensoverschrijdende zware criminaliteit. Meer informatie over het programma en sprekers is hier te vinden.

ITEM

ITEM staat voor Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility en is een van de projecten binnen Kennis-As Limburg. Het is een initiatief van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn. Het instituut heeft voor de komende 10 jaar een kapitaal van 20 miljoen euro, met de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg als hoofdsponsoren.
Het instituut moet de spil worden in onderzoek, advisering en onderwijs inzake grensoverschrijdende samenwerking, mobiliteit, migratie en arbeidsmarktvraagstukken in Limburg. Grensoverschrijdende samenwerking blijkt in de praktijk moeilijk, vanwege cultuurverschillen, wet- en regelgeving en bevoegdheden. ITEM wil hindernissen wegnemen en de mobiliteit bevorderen. "ITEM is niet alleen opgericht om nuttige studies te verrichten, maar nadrukkelijk ook om aan praktische oplossingen te werken", zegt directeur Bollen.

Lees ook

Meer nieuws