Bijpraten over plannen internationalisering en taal

Nederland heeft nog geen nieuwe regering. Daarmee is er nog steeds veel onduidelijkheid, ook voor de UM. Duidelijk is wél dat zeker niet alles blijft zoals het was. Politieke partijen willen het aantal internationale studenten beperken met landelijke regels. En ze dwingen universiteiten om daarvoor zelf plannen te maken. Zo is deze week een motie aangenomen: universiteiten moeten binnen 8 weken een eigen plan maken met concrete maatregelen, “om het aandeel Engelstalige opleidingen stevig terug te dringen, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsmarkt, studentenhuisvesting en regio.”

Voor de UM is de laatste toevoeging van belang: gelegen in een zeer internationale én vergrijzende regio, is een internationale universiteit vanzelfsprekend en broodnodig. Tegelijk betekent de motie dat ook de UM in beweging moet komen om te laten zien hoe de internationalisering voldoende in balans blijft en hoe we daarbij ook de onderwijstaal inzetten. Werk aan de winkel dus.   

Over de ‘Haagse’ plannen en onze eigen inspanningen op het gebied van internationalisering en onderwijstaal, gaan we graag met je in gesprek. Want we kunnen ons voorstellen dat er vragen en zorgen zijn hierover. Tijdens de volgende Ask Me Anything sessie (AMA) praten we je bij en beantwoorden we je vragen.

AMA is een interactieve Q&A-sessie via Zoom waarbij we jou de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Alle medewerkers van de UM zijn welkom om hieraan deel te nemen. De sessie vindt plaats op dinsdag 6 februari van 14:00 tot 15:00 uur. Het thema: Internationalisering en taal aan de UM: wat komt er op ons af? Rianne Letschert (Bestuursvoorzitter), Christine Neuhold (Decaan Faculty of Arts and Social Sciences) en Harald Merckelbach (Decaan Faculty of Psychology and Neuroscience) praten je bij en beantwoorden jouw vragen.

Je vragen kun je stellen via Wooclap. Deze worden live beantwoord onder begeleiding van een moderator. Wij verzoeken je dan ook om je ideeën en vragen over dit onderwerp met ons te delen. Je mag ook nu alvast vragen, ideeën en suggesties indienen.

Klik op de Zoom link om deel te nemen aan de AMA sessie. Zet wel eerst je VPN- of VDI-verbinding uit om overbelasting van het netwerk te voorkomen.

 

Lees ook

Meer nieuws