Benoemingen Martin Paul

Prof. dr. Martin Paul, Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, is door de Oostenrijkse Minister van Hoger Onderwijs benoemd als lid van hun Wetenschapsraad  en als voorzitter van de Medische Commissie van de raad. In deze functies zal Paul strategisch advies geven over de ontwikkeling van de Oostenrijkse universiteiten en Universitaire Ziekenhuizen. Beide benoemingen zijn voor 6 jaar en in gegaan op 7 juni j.l.

Verder is Prof. dr. Paul benoemd als (honorary) fellow van de Vrije Universiteit Brussel. Dit om de samenwerking tussen Brussel en Maastricht te bevorderen, vooral in de bio- en medische wetenschappen. Deze benoeming is voor drie jaar. 

Lees ook